Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genrep Geometri

Skapad 2016-03-23 08:38 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Matematik

Matriser

Ma

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning/ Resonemang
Vilka strategier och resonemang använder du Varför valde du den strategin/metoden? Kan man lösa problemet på något annat sätt? Är resultatet rimligt?
Begrepp/Resonemang
Vilka matematiska begrepp använder du? Hur hänger de ihop?
Metod
Du använder metod/metoder som fungerar för uppgiften.
Kommunikation/ Resonemang
Visa steg för steg hur du kom fram till ditt resultat Vad tillför du i diskussioner?

Ma
Centralt innehåll geometri

Geometri

  • Ma  7-9   Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  • Ma  7-9   Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  • Ma  7-9   Likformighet och symmetri i planet.
  • Ma  7-9   Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  • Ma  7-9   Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
Visar säkerhet
Uppskatta, mäta och beräkna vinklar i olika geometriska figurer Använda gradskiva Använda vinkelsumman i en triangel
Beskriva olika slags trianglar och fyrhörningar Mäta och beräkna omkretsen på olika geometriska figurer Förstå vad area är för något Kunna beräkna arean av rektanglar, trianglar och cirklar Kunna använda de vanligaste areaenheterna Kunna använda skala och göra mätningar i en ritning
Kunna använda pythagoras sats Förstå vad volym är för något Kunna ge namn på och känna igen några olika rymdgeomteriska kroppar såsom rätblock, kub, cylinder, prisma, klot, kon och pyramid Kunna använda olika enheter för volym Kunna räkna ut volymen för rätblock, cylinder, prisma, kon och pyramid
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: