Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genrep procent

Skapad 2016-03-23 08:50 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Matematik

Matriser

Ma
Genrep procent

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning/ Resonemang
Vilka strategier och resonemang använder du Varför valde du den strategin/metoden? Kan man lösa problemet på något annat sätt? Är resultatet rimligt?
Begrepp/Resonemang
Vilka matematiska begrepp använder du? Hur hänger de ihop?
Metod
Du använder metod/metoder som fungerar för uppgiften.
Kommunikation/ Resonemang
Visa steg för steg hur du kom fram till ditt resultat Vad tillför du i diskussioner?

Ma
Centralt innehåll procent

Procent

  • Ma  7-9   Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
Visar säkerhet
Använda begreppet procent i enkla sammanhang Kunna växla mellan procentform, bråkform och decimalform
Beräkna hur mycket en viss procent av något är Räkna ut procentsatsen Förstå och använda procent vid jämförelser Kunna räkna ut det hela Kunna använda procentberäkningar i olika praktiska sammanhang tex vid ränteberäkningar och jämförelser
Kunna använda förändringsfaktor Kunna skilja på procent och procentenheter Kunna räkna med promille
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: