Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genrep sannolikhetslära

Skapad 2016-03-23 09:00 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Matematik

Matriser

Ma
Genrep Algebra och ekvationer

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning/ Resonemang
Vilka strategier och resonemang använder du Varför valde du den strategin/metoden? Kan man lösa problemet på något annat sätt? Är resultatet rimligt?
Begrepp/Resonemang
Vilka matematiska begrepp använder du? Hur hänger de ihop?
Metod
Du använder metod/metoder som fungerar för uppgiften.
Kommunikation/ Resonemang
Visa steg för steg hur du kom fram till ditt resultat Vad tillför du i diskussioner?

Ma
Centralt innehåll sannolikhetslära

Sannolikhetslära

  • Ma  7-9   Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  • Ma  7-9   Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  • Ma  7-9   Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  • Ma  7-9   Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
Visar säkerhet
Kunna förklara vad som menas med begreppet sannolikhet Kunna räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa Känna till hur sannolikhet kan bestämmas genom att göra praktiska försök
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: