Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genrep Algebra och ekvationer

Skapad 2016-03-23 09:08 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Matematik

Matriser

Ma
Genrep Algebra och ekvationer

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning/ Resonemang
Vilka strategier och resonemang använder du Varför valde du den strategin/metoden? Kan man lösa problemet på något annat sätt? Är resultatet rimligt?
Begrepp/Resonemang
Vilka matematiska begrepp använder du? Hur hänger de ihop?
Metod
Du använder metod/metoder som fungerar för uppgiften.
Kommunikation/ Resonemang
Visa steg för steg hur du kom fram till ditt resultat Vad tillför du i diskussioner?

Ma
Centralt innehåll algebra och ekvationer

Algebra och ekvationer

  • Ma  7-9   Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  • Ma  7-9   Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  • Ma  7-9   Metoder för ekvationslösning.
  • Ma  7-9   Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
Visar säkerhet
Tolka uttryck skrivna med tal Beräkna ett uttryck skrivet med flera olika räknesätt Tolka uttryck skrivna med variabler Beräkna ett uttrycks värde
Lösa enkla ekvationer Kontrollera en lösning till en ekvation med hjälp av prövning Lösa problem med hjälp av ekvationer
Jämföra uttryck skrivna med och utan parenteser Multiplicera variabler med varandra
Känna till begreppet funktion Kunna tolka och beräkna med enkla funktioner Kunna multiplicera in i parentesuttryck Kunna förenkla och lösa ekvationer som innehåller parenteser och ekvationer med x på båda sidor om likhetstecknet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: