Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri Alfa kapitel 5

Skapad 2016-03-23 10:09 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Matematikboken Alfa kapitel 5 Geometri.
Grundskola 4 Matematik

Det här kapitlet handlar om geometri.

Innehåll

Tidsåtgång

Vi kommer att arbeta med kapitel 5 under ca. 7

Syfte

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta mot följande mål från det centrala innehållet i läroplanen:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Konkretisering av mål

Du skall kunna mäta och jämföra längder.

Du ska förstå skillnaden mellan en spetsig, en trubbig och en rät vinkel.

Du ska känna igen och kunna beskriva vanliga geometriska figurer.

Du ska kunna beräkna omkretsen av månghörningar.

Du ska kunna beräkna arean av kvadrater och rektanglar.

Arbetssätt - undervisningen

Du kommer att arbeta med matematikboken Alfa.

Du kommer i par med någon annan att få två uppgifter som ska redovisas med hjälp av film. Ni ska visa att ni kan förklara hur ni löser uppgifterna på ett korrekt sätt. 

Vi har gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter.

Vi kommer att arbeta med praktisk matematik utomhus.

Bedömning


Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma  C 6
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  C 6
  Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
 • Ma  C 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
 • Ma  A 6
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  A 6
  Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
 • Ma  A 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.

Avsnitt 7

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: