Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Geometri

Skapad 2016-03-23 11:07 i Frösakullskolan Halmstad
Vi arbetar med area och areaenheter. Vi arbetar med skillnaden mellan omkrets och area.
Grundskola 4 Matematik

Vi arbetar med area och areaenheter. Vi arbetar med skillnaden mellan omkrets och area.

Innehåll

Syfte och mål

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Undervisning

Du kommer under arbetet träna på att:

 • använda begreppet area och förklara det samt begrepp omkrets, areaenhet, kvadratcentimeter, kvadratdecimeter, kvadratmeter och yta
 • göra beräkningar av area med enklare figurer som kvadrat och rektangel samt enkla sammansatta figurer
 • uppskatta olika areor
 • använda olika areaenheter
 • förklara skillnad mellan omkrets och area

 

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

 • göra beräkningar av area.
 • förklara olika begrepp inom området
 • förklara skillnaden mellan omkrets och area
 • använda enheterna i rätt sammanhang
 • redogöra för olika geometriska problem

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: