Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk 3 vt 2016

Skapad 2016-03-23 11:34 i Ale
Ur Lgr11 Motiv Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människans välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren hat stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.
Grundskola 3 Idrott och hälsa
...

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet idrott ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

• planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på

   hälsa, rörelse och livsstil,

• genomföra och anpassa utevistelse och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

• förebygga risker för fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och vatten.

Kunskapskrav

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

utföra grovmotoriska rörelser
utföra olika lekar, danser och aktiviteter inomhus och utomhus
förstå och följa regler i flera olika lekar och danser
utföra lekar och rörelser i vatten. Kunna simma 25m
förstå vissa karttecken och kunna orientera dig på skolgårdsområdet.
förstå Allemansrätten grunder
förstå begrepp inom idrott och hälsa
genomföra enklare avslappningsövningar

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:
öva orientering i sal och på skolgården samt gå igenom lättare karttecken
genomföra vandring i skogsterräng (Vättlefjäll)
öva friidrott (hoppa, kasta, springa
förflytta oss i olika redskapsbanor samt träna i olika redskap
utföra rörelser och danser till musikleka lekar inomhus och utomhus
åka till badhuset i Skepplanda 2 gånger och genomgå simprov.
förklara utförligare vad Allemansrätten innebär
tala om olika kroppsdelars och hur de fungerar
öva på enklare lagbollspel
tala om kost och motion
genomföra enklare styrketräningsövningar med den egna kroppen som belastning
förklara begrepp så som kondition och puls

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: