Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LÄSFÖRSTÅELSE

Skapad 2016-03-23 13:23 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
...

Innehåll

Syfte

 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • Söks information från olika källor och värdera dessa

Centralt innehåll

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att utskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets-och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Konkretisering

 • läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt
 • göra enkla sammanfattningar visar eleven grundläggande läsförståelse
 • söka, välja ut och sammanställa information från att avgränsat urval av källor
 • föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
 • ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad (---).

Undervisning/arbetssätt

 • Eleverna:
 • läser olika slags texter och arbetar med uppgifter till dem.
 • övar på olika sätt att läsa, som lustläsning, sökläsning, skumläsning och djupläsning.

Bedömning

 • Bedömning av läsförståelse sker i en matris och med kommentarer.

Matriser

Sv SvA
LÄSFÖRSTÅELSE

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsa skönlitteratur - lässtrategier
Har svårt att läsa anpassad skönlitteratur.
Läser anpassad skönlitteratur med visst flyt.
Läser anpassad skönlitteratur med gott flyt.
Läser anpassad skönlitteratur med mycket gott flyt.
Läsa sakprosatexter - lässtrategier
Läser och förstår ännu inte anpassad sakprosa på ett godtagbart sätt.
Läser sakprosatexter med visst flyt och har godtagbar läsförståelse
Läser sakprosatexter med gott flyt och har god läsförståel
Läser sakprosatexter med mycket gott flyt och har mycket god läsförståelse
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: