Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjda med hjärtat 8A!

Skapad 2016-03-23 13:30 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
En termin där vi utgår från vår lust och vad vi vill undersöka och lära oss!
Grundskola 8 Slöjd

Vi har slöjd på schemat i skolan men finns det någon slöjd i vår vardag? Om du skulle slöjda så att det angick dig vad skulle du slöjda då? Vilken sak önskar du dig eller vilket problem väntar på en lösning?

Under det här avsnittet ska vi försöka få slöjden att angå oss var och en och du ska planera ett projekt som du förverkligar och utvärderar. Du ska utmana dig själv att lära dig något nytt och ta reda på var du kan hitta information om hur man gör.

Innehåll

TID v.14-22

SYFTE

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
 • Sl  7-9
  Slöjden i samhället Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
 • Sl  7-9
  Slöjden i samhället Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

ARBETSSÄTT OCH METOD

Vi kommer starta upp arbetsområdet tillsammans med att fundera och diskutera kring rubriken Slöjden i samhället.

 • Varför har vi slöjd på schemat? Vad förväntas vi lära oss? Vilka förmågor försöker vi utveckla?
 • Kan man arbeta utifrån ämnets centrala innehåll och kunskapskraven och behålla lusten till att lära och skapa med händerna?
 • Kan man göra en individuell planering där lusten till en speciell teknik eller ett särskilt föremål får styra?

Du kommer därefter i samrådan med läraren göra en planering kring ditt projekt. Du ska leta inspiration, information och fundera ut tillvägagångssätt. Du rapporterar och dokumenterar löpande i lärloggen med text och bild samt muntligt i samtal med din lärare.

Var och ens planering kommer se olika ut och därför kommer inte fler detaljer spikas här. Du har eget ansvar för att hålla koll på din arbetsprocess, att den går framåt, att den redovisas och att den ger resultat. Glöm inte att arbetsområdet ska avslutas med en utvärdering utifrån schablonfrågor som finns i slöjdsalarna samt frågor som passar ditt projekt.

 

:)

BEDÖMNING

Hela arbetsprocessen från planering till genomförande och din förmåga att återberätta vad du planerar framåt och har gjort kommer att bedömas.

Kopplingar till läroplan

 • Sl  E 9
  Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 • Sl  E 9
  I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Sl  E 9
  Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
 • Sl  E 9
  Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
 • Sl  E 9
  Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
 • Sl  E 9
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Sl  E 9
  Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
 • Sl  E 9
  Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

UTVÄRDERINGS- och TOLKNINGSFRÅGOR

Tips på frågeställningar att besvara i sin utvärdering och tolkning:

 • Vad var min idé från början? Varför valde du att göra just detta projekt?
 • Varifrån kom denna idé? Berätta gärna om det var en kedja av idéer, dvs en idé gav en annan osv.
 • Beskriv ditt färdiga föremål!
 • Hur gick det att genomföra projektet? Vilken hjälp behövde du under genomförandet? Vad behövde du lära dig/öva på?
 • Vad skulle du kunnat göra annorlunda?
 • Ge ett tips till någon som ska göra samma sak!
 • Vad vill du att din sak ska ge för intryck? (stil? användningsområde? ägare? tradition?)
 • Har du sett något liknande? Var? Vem hade haft det till vad? Jämför med ditt projekt!
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: