Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 6

Skapad 2016-03-23 13:37 i Hälsingbergsskolan Falun
Grundskola 6 Geografi
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Centralt innehåll

Under arbetet kommer vi att behandla följande ur det centrala innehållet:

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Konkreta mål

När du arbetat med detta arbetsområde ska du kunna

 • använda geografiska begrepp
 • beskriva vad som är typiskt för olika naturtyper i världen
 • ge exempel på hur jordytan förändras genom vulkanutbrott, jordbävningar, erosion mm
 • berätta om varför vissa områden är mer befolkade än andra, t ex vid kusten
 • tolka och läsa av olika sorters kartor
 • namn och läge på världsdelarna, världshaven, Europas länder och huvudstäder
 • berätta om hur områden förändras genom människans påverkan
 • resonera om hållbar utveckling
 • resonera om människors olika levnadsvillkor i olika delar av världen
 • använda olika källor och resonera om dess användbarhet

Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar i helklass. Du kommer att få söka information från olika källor. Vi kommer att titta på filmer. Du kommer att få arbeta med ett häfte med faktatexter och instuderingsfrågor. Du kommer att få läxor att läsa på. Vi kommer att avsluta arbetet med ett skriftligt prov.

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Jag kommer att bedöma dina kunskaper under arbetets gång samt ditt prov. När jag bedömer kommer jag att använda mig av en allmän matris i geografi.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: