Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matematiska begrepp

Skapad 2016-03-23 14:44 i Bohusskolan Ale
Eleven ska ha mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang och på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. Samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Grundskola 4 – 6 Matematik

Du ska ha goda kunskaper om matematiska begrepp.

Du ska kunna använda dig av de matematiska begreppen när du löser uppgifter.

 

Innehåll

Konkretisering av målen:

Det här är begreppen som du ska förstå och använda dig av:

* addition

* subtraktion

*avrundning

* differens

* faktor

* kvot

* multiplikation

* nämnare

* produkt

* siffra

* subtraktion

* summa

* tal

* talsort

* term

* täljare

* överslagsräkning

 

Du ska få arbeta med begreppen på många olika sätt för att lära dig dem.

 

Kopplingar till läroplan

  • Ma
    Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • Ma  4-6
    Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  • Ma  4-6
    Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: