Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enhetsomvandling - längd, volym och vikt

Skapad 2016-03-23 17:24 i Pysslingen Skolor Parkskolan Pysslingen
Vi jobbar med olika enheter och enhetsomvandlingar inom områdena längd, volym och vikt. En meter kan uttryckas i olika enheter, som 100 cm, 10 dm eller 1000 mm. En liter kan i sin tur uttryckas som 10 dl, 100 cl och 1000 ml. På samma sätt kan ett kilo uttryckas på flera olika sätt. Ni ska i detta område få lära er hur.
Grundskola 4 – 5 Matematik

Hur långt springer Usain Bolt? Är det 100 meter, 1000 dm eller 10000 cm eller är dessa längder egentligen olika uttryck för en och samma längd?

Innehåll

Syfte och mål

För att träna förmågorna nedan behöver du kunna:

 • läsa, förstå och tolka problem och kunna använda räknemetoder för att lösa dem
 • de enheter som tillhör respektive område längd, volym och vikt
 • omvandla mellan de olika enheterna inom respektive område
 • uppskatta ungefärliga mått gällande längd, volym och vikt
 • göra beräkningar med och mellan de olika enheterna inom respektive område
 • använda och samtala om matematiska begrepp som hör till området

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Mål

Så här kommer vi att arbeta

Vi har gemensamma genomgångar.
Vi arbetar både enskilt, i grupp och i helklass.
Vi arbetar med laborativt och konkret material, bilder och samtal, utomhus såväl som inomhus.
Vi använder arbetsmaterial såsom arbetsblad, appar och spel.
Vi pratar om och löser matematiska problem i grupp med utgångspunkt i "Fyrfältaren" (med hjälp av matematiska symboler, bild, text och konkret material) för att vidga vår förståelse kring problemet och lösningen på detta.

Så här kommer kunskaperna att bedömas

Jag kommer kontinuerligt att bedöma din förmåga att:

 • förstå och lösa problem som handlar om enheter och enhetsomvandling inom längd, volym och vikt
 • använda rätt ord och begrepp när du ska förklara ett problem
 • förstå och kunna förklara sambandet mellan olika enheter inom ett och samma område
 • välja och använda lämpliga metoder vid problemlösning, för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • använda dig av olika uttrycksformer såsom bilder, konkret material, matematiska symboler och text.

Matriser

Ma
Enhetsomvandling - längd, volym och vikt

Längd

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Meter
Du känner till att 1 meter är lika mycket som 10 dm, 100 cm eller 1000 mm.
Kilometer
Du känner till att det går 1000 m på 1 km.
Mil
Du känner till att det går 10 km på 1 mil.
Rimlighet och uppskattning
Du kan uppskatta ungefärliga mått gällande längd (millimeter upp till kilometer).
Beräkningar
Du kan använda lämpliga metoder och göra beräkningar där du behöver göra omvandlingar mellan enheterna.
Förstå och lösa problem
Du kan lösa benämnda uppgifter (lästal) med hjälp av dina kunskaper inom enheter och enhetsomvandling.
Kommunikation
Du kan samtala om och resonera kring matematiken inom arbetsområdet längd.
Uttrycksformer
Du kan använda dig av olika uttrycksformer (bilder, konkret materiel, matematiska symboler och text) för att beskriva matematiken inom området längd.

Volym

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Liter
Du känner till att 1 liter är lika mycket som 10 dl, 100 cl eller 1000 ml.
Rimlighet och uppskattning
Du kan uppskatta ungefärliga mått gällande volym (liter och dl).
Beräkningar
Du kan använda lämpliga metoder och göra beräkningar där du behöver göra omvandlingar mellan enheterna.
Förstå och lösa problem
Du kan lösa benämnda uppgifter (lästal) med hjälp av dina kunskaper inom enheter och enhetsomvandling.
Kommunikation
Du kan samtala om och resonera kring matematiken inom arbetsområdet volym.
Uttrycksformer
Du kan använda dig av olika uttrycksformer (bilder, konkret materiel, matematiska symboler och text) för att beskriva matematiken inom området volym.

Vikt

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kilogram
Du känner till att 1 kilogram är lika mycket som 10 hektogram eller 1000 gram samt att 1000 kilogram är lika mycket som ett ton.
Rimlighet och uppskattning
Du kan uppskatta ungefärliga mått gällande vikt (kg och g).
Beräkningar
Du kan använda lämpliga metoder och göra beräkningar där du behöver göra omvandlingar mellan enheterna.
Förstå och lösa problem
Du kan lösa benämnda uppgifter (lästal) med hjälp av dina kunskaper inom enheter och enhetsomvandling.
Kommunikation
Du kan samtala om och resonera kring matematiken inom arbetsområdet vikt.
Uttrycksformer
Du kan använda dig av olika uttrycksformer (bilder, konkret materiel, matematiska symboler och text) för att beskriva matematiken inom området vikt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: