Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden vt 2016

Skapad 2016-03-23 17:45 i Pysslingen Skolor Parkskolan Pysslingen
Forntiden
Grundskola 2 – 3 Bild Svenska SO (år 1-3) NO (år 1-3)

Vi ska läsa om Nordens historia från Istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska få lära dig hur du avläser en tidslinje. Du kommer att få lära dig ord och begrepp som hjälper dig att att berätta om stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska ges tillfälle att reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden samt hur människans sätt att leva och bo förändrades över denna tid.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • SO
  Syfte - Historia reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • SO
  Syfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centrala begrepp / nyckelord

Tidslinje, forntid, jägarstenålder, bondestenålder, bronsålder, järnålder, hällristning, boende, yrke, mat, verktyg/redskap, religion. 

Mål

Du ska kunna:

 • förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder
 • namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern (Jägarstenåldern och Bondestenåldern), Bronsåldern och Järnåldern 
 • jämföra hur människor levde i de olika tidsepokerna och visar på likheter och skillnader
 • berätta hur vi kan se spår från forntiden  
 • göra en hällristning med en bildteknik

Så här kommer vi att arbeta

 • läsa faktatexter 
 • skriva egna faktatexter om hur människor levde under de olika tidsepokerna utifrån centrala begrepp
 • bygga upp en egen forntidsby
 • gå på vandring i naturen för att leta efter tecken från förr samt testa på olika forntidsaktiviteter
 • måla en hällristning
 • se film
 • besök på historiska museét

 

Så här kommer kunskaperna att bedömas

 • genom samtal och redovisning av grupparbete
 • genom dina egna faktatexter
 • genom ett avslutande test

Matriser

NO Sv Bl SO
Nordens historia - forntiden

Lägre nivå
--->
Högre nivå
1. Tidslinje
förklara vad en tidslinje innebär och markera ut de olika tidsepokerna
Jag behöver stöd för att kunna rita och förklara vad en tidslinje är.
Jag kan förklara vad en tidslinje innebär och kommer själv ihåg några avgörande händelser.
Jag kan med god säkerhet förklara vad en tidslinje innebär och på egen hand rita och förklara de viktigaste händelserna.
2. Namnge tidsepokerna
namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern och vad som symboliserar dem.
Jag behöver stöd för att namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag kan namnge tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag kan med god säkerhet namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern och berätta om vad de symboliserar.
3. Jämför likheter och skillnader
Jämför och beskriver likheter och skillnader om hur människor levde, boende, yrke, mat, redskap/verktyg och religion
Jag behöver stöd för jämföra och beskriva likheter och skillnader om hur människor levde, boende, yrke, mat, redskap/verktyg och religion
Jag kan jämföra och beskriva likheter och skillnader om hur människor levde, boende, yrke, mat, redskap/verktyg och religion
Jag kan med god säkerhet jämföra och beskriva likheter och skillnader om hur människor levde, boende, yrke, mat, redskap/verktyg och religion
4. Spår från forntiden
Berätta hur vi kan se spår från forntiden i vår natur.
Jag behöver stöd för att berätta hur vi kan se spår från forntiden.
Jag kan berätta om några spår som vi kan se från forntiden.
Jag kan med god säkerhet berätta hur vi kan se spår från forntiden och förklara hur de har bildats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: