Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 2016 Svenska åk 5

Skapad 2016-03-23 22:31 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Svenskarbetet under ht 2012 med bedömningsmatris
Grundskola 5 Svenska
...

Innehåll

Övergripande mål ur läroplanens kapitel 1 och 2

De mål vi har utgått ifrån är…

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Ämnesmål (ur syftet, citerade ur Lgr 11)

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

Genom undervisning i ämnet svenska ska du ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Vad undervisningen kommer att handla om (ur Centralt innehåll)

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Undervisningen: Hur undervisningen kommer att läggas upp för att möjliggöra för eleverna att utveckla förmågorna

Du kommer att arbeta med:

 • jämföra källor och dess tillförlitlighet
 • läsa olika typer av texter för att utöka dina lässtrategier
 • att ge och ta emot respons på skrivna texter i arbetet med "Huset".
 • att redigera och bearbeta dina egna texter
 • språkliga normer när du arbetar med svensk grammatik i häftena om ordklasser.
 • att formulera dig i skrift när du skriver en egen berättelse som handlar om "Huset" samt när du arbetar med olika strategier för att skriva olika typer av texter, så som berättande text och faktatext

Konkretiserade mål för eleverna utifrån ovanstående skrivet på ett elevnära språk

Du ska utveckla din förmåga att…

 • följa språkliga normer t.ex. när vi jobbar med grammatik.
 • konstruktivt kunna ge och ta emot respons på skrivna texter
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift t.ex. vid diskussioner och när vi skriver olika typer av text.
 • välja lässtrategi beroende på typ av text

Bedömning till eleven:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser

Sv
LPP-mall Lgr 11

Bedömningen avser förmågan att:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
kommunicera och formulera dig
i tal och skrift
Du skriver med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur och har viss språklig variation t.ex. har en röd tråd i din berättelse och inleder en mening på olika sätt.
Du skriver med relativt tydligt innehåll och i relativt väl fungerande struktur och har förhållandevis god språklig variation t.ex. har en röd tråd i din berättelse och inleder en mening på olika sätt. Din berättelse har hinder på vägen som huvudkaraktären tar sig förbi.
Du skriver med tydligt innehåll och väl fungerande struktur och har god språklig variation t.ex. har en röd tråd i din berättelse och inleder en mening på olika sätt. Din berättelse har hinder på vägen som huvudkaraktären tar sig förbi. Du använder målande beskrivningar i din berättelse.
läsa och analysera
olika typer av text
Du kan läsa med flyt . Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om budskapet i texten t.ex. när du ger respons på kamraternas texter i.
Du kan läsa med gott flyt. Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskapet i texten t.ex. när du ger respons på kamraternas texter.
Du kan läsa med mycket gott flyt. Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda enkla och till viss del underbyggda resonemang om budskapet i texten t.ex. när du ger respons på kamraternas texter.
följa språkliga normer
grammatik och stavning
Du stavar och använder regler med viss säkerhet t.ex. du använder skiljetecken med viss säkerhet.
Du stavar och använder regler med relativt god säkerhet t.ex. du använder skiljetecken med relativt god säkerhet.
Du stavar och använder regler med god säkerhet t.ex. du använder skiljetecken med god säkerhet.
Du visar på grundläggande kunskaper om ordklasserna substantiv, adjektiv och verb
Du visar på goda kunskaper om ordklasserna substantiv, adjektiv och verb
Du visar på välutvecklade kunskaper om ordklasserna substantiv, adjektiv och verb
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: