Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Big Hero 6

Skapad 2016-03-24 08:48 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Big Hero 6 utspelar sig i den fiktiva japanska staden San Fransokyo (teleskopord av "San Francisco" och "Tokyo"), och handlar om underbarnet Hiro Hamada och hans robot Baymax. Tillsammans avslöjar de en kriminell sammansvärjning och samarbetar med en grupp oerfarna superhjältar.
Grundskola 7 – 9 Teknik

Ni ska kolla på filmen och fundera  på hur en framtida stad skulle kunna se ut.

det gäller att både se filmen och göra frågor till den :)

Innehåll

Avsnitt 1

Uppgifter

  • Teknik - Big Hero 6

Matriser

Tk
Big Hero 6

Prata om uppfningar och miljö aspekter

Det är viktigt att fundera kring huruvida uppfinningar som finns är bra eller dåliga och vad dem får för konsekvenser men också vad gjorde att dem faktiskt kom till.
  • Tk   identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  • Tk   värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  • Tk   analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  • Tk  7-9   Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  • Tk  7-9   Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  • Tk  7-9   Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  • Tk  7-9   Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  • Tk  7-9   Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
E
C
A
Teknikutveckling & drivkrafter
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Konsekvenser
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: