Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionerna

Skapad 2016-03-24 09:03 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Vi arbetar med olika uppgifter om den industriella-, amerikanska- och franska revolutionen.
Grundskola 7 – 9 Historia
...

Innehåll

Den industriella revolutionen

Texten vi arbetar med finns på www.digilär.se 

(SO-läromedel -> Historia -> Världshistorien fram till vår tid -> Den industriella revolutionen)

 

Uppgift 1: Källhantering (Barnen i gruvorna) HI-6

Läs rapporten och besvara de 5 frågorna om rapportens trovärdighet.

 

Uppgift 3: Reflektion (Orsakerna till den industriella revolutionen) HI-1, HI-2

Läs hela texten om den industriella revolutionen (fokus avsnitt 1-9). Besvara de 2 reflektionsfrågorna.

 

Uppgift 4: Reflektion (Arbetarna) HI-1, HI-2, HI-3

Läs hela texten om den industriella revolutionen (fokus avsnitt 10-12). Besvara frågan.

Den franska revolutionen

Texten vi arbetar med finns på www.digilär.se

(SO-läromedel -> Historia -> Världshistorien fram till vår tid -> Undersåtarna blir medborgare avsnitt 10-16)

Bildspelet om upplysningstiden hittar du genom att följa stegen:

SO-läromedel -> Historia -> Historiska bildberättelser -> Upplysningstiden bild 1-15

 

Uppgift 1: Reflektion (Orsakerna till franska revolutionen) HI-1, HI-2

Läs avsnitt 10-16. Besvara frågan utifrån de fyra begreppen.

 

Uppgift 5: Historiebruk (Samhällspyramiden, hittas bland uppgifterna för Den industriella revolutionerna) HI-4, HI-5

Titta på bilderna i uppgiften och besvara fråga 1-8. Du ska även ge ett förslag på hur du tror att samhällspyramiden kommer att se ut om 100 år.

Den amerikanska revolutionen

Texten vi arbetar med finns på www.digilär.se 

(SO-läromedel -> Historia -> Världshistorien fram till vår tid -> Undersåtarna blir medborgare avsnitt 1-9)

 

Uppgift 6: Källuppgift (Tebjudningen i Boston) HI-6

Läs rapporten och besvara de fyra frågorna om rapportens informationskällor.

 

Uppgift 9: Diskussion (Jämför amerikanska frihetskriget med franska revolutionen) HI-1, HI-2

Läs hela texten avsnitt 1-16 om amerikanska- och franska revolutionen och besvara diskussionsfrågorna.

Uppgifter

  • Industriella revolutionen

  • Franska revolutionen

  • Amerikanska revolutionen

  • Industriella revolutionen

  • Franska revolutionen

  • Industriella revolutionen

  • Den franska revolutionen

  • Amerikanska revolutionen

Matriser

Hi
GA Historia 7-9

F
E
C
A
HI-1. Kunskap om historiska skeenden och gestalter
Förmågan att ha kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter. Eleven kan tillägna sig faktakunskaper om vad som hände (den industriella revolutionen, skotten i Sarajevo etc.), hur det var (hur såg det ut i jordbrukares hem i Egypten etc.) samt om personer (Julius Caesar, Gustav Vasa etc.) i historien.
Eleven har fragmentariska kunskaper om historiska förhållanden, skeenden eller gestalter ifrån revolutionerna.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter i samband med revolutionerna.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter i samband revolutionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter i samband med revolutionerna.
HI-2. Resonera om samhällsförändingar
Förmågan att resonera om orsaker och konsekvenser till samhällsförändringar Kan använda historiska kunskaper (se HI-1) för att resonera om hur samhället ändrades och varför, hur människor hade det och varför de hade det så.
Eleven kan yttra någon åsikt och/eller fakta rörande samhällsförändringar eller människors levnadsvillkor i samband med revolutionerna.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor i samband med revolutionerna.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor i samband med revolutionerna.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor i samband med revolutionerna.
HI-3. Historisk empati
Förmågan att förklara samtidens inverkan på de som levde under den tiden. Eleven kan förklara hur människor hade det under en viss tidsperiod (medeltiden, mellankrigstiden etc.) och hur de tänkte/tyckte beroende på vilken tidsperiod de levde i (en person som levde i Sverige under medeltiden trodde sig veta att jorden var platt etc.).
Dessutom förklarar eleven att människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
----------->
----------->
HI-4. Undersöka utvecklingslinjer
Förmågan att undersöka utvecklingslinjer och beskriva samband mellan olika tidsperioder. Eleven undersöker utvecklingslinjer inom kulturmöten (t.ex. hellenismen), migration (vilka sedvänjor européerna hade med sig till Sydamerika), politik (liberalismens tankar som en bild av samhället då) och beskriva samband mellan olika tidsperioder och hur historia kan skapa eller stärka gemenskaper (t.ex. att ett politiskt parti framhäver ett annat partis politiska historia/misstag för att visa på stabilitet hos det egna partiet).
Eleven kan beskriva några utvecklingslinjer inom politik och/eller levnadsvillkor.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
HI-5. Förmågan att resonera om utvecklingslinjer
Förmågan att koppla ihop händelser under olika historiska tidsperioder och resonera om tänkta scenarion samt det som verkligen hände. Eleven kan resonera kring hur utvecklingslinjer (industrialiseringen under 1800-talet etc.) skulle kunna ha utvecklas och gör det genom att dra paralleller andra händelser och situationer i historien.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer, men motiverar inte det.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
HI-6. Källhantering
Förmågan att söka information om historien i olika historiska källor (t.ex. brev, skrifter, bilder) samt resonera om informationen och källornas trovärdighet och relevans. Då eleven ska hitta information om historiska händelser och företeelser (häxbränningar, första världskriget, industrialiseringen etc.) så söker eleven i olika källor (wikipedia, läromedel, radio etc.). Dessutom kan eleven resonera om källornas trovärdighet (är det som påstås sannolikt, går det att lita på den fakta som presenterats etc.) och relevans (är kyrkoböcker en bra källa till ett arbete om familjebildning under 1800-talet etc.).
Eleven kan använda ett historiskt källmaterial, detta har gjorts utan något resonemang om källornas trovärdighet eller relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor. Eleven för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor. Eleven för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
HI-8. Historiska begrepp
Förmågan att använda historiska begrepp. Eleven kan använda historiska begrepp (tronföljare, samhällspyramid, flodkultur, stadsstat etc.) vid rätt tillfälle på ett korrekt sätt (kalla pyramider för pyramider, använda begreppet samhällspyramid när man beskriver samhällets uppbyggnad etc.)
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda ett fåtal historiska begrepp.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: