Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd "LEVANDE FORMER" 6:or VT16

Skapad 2016-03-24 09:25 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Du kommer att fördjupa ditt slöjdkunnande genom att lära dig nya tekniker och följa instruktioner samt dokumentera din arbetsprocess med bilder och text I din lärlogg.
Grundskola 6 Slöjd

Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med volym, konstruktion och rörelse. Vi kommer också reflektera mycket kring föremåls uttryck (enskilt och i grupp). Du kommer att fördjupa ditt slöjdkunnande genom att lära dig nya tekniker och följa instruktioner samt dokumentera din arbetsprocess med bilder och text I din lärlogg.

Innehåll

TID

V. 12-22

Klassen delas i i halvgrupper; trä- och textilslöjd.


SYFTE


Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet.

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

ARBETSSÄTT/metod


Du kommer att arbeta med förberedelser och skisser samt ritningar i både textil och träslöjden.

På träslöjden ska vi fördjupa oss i tekniken "Automata". Du kommer fundera, planera och konstruera en trämaskin som rör på sig och berättar något om ungdomskultur eller dina intressen när man vevar.

På textilen kommer du att konstruera ett 3D föremål efter en idé från ungdomskulturen, eller efter dina egna intressen. Såsom figurer från spel, filmer, förpackningar osv. Ditt arbete ska innehålla tekniken applikation och broderi eller tryck där det passar för att få "rätt" uttryck.

Du kommer att föra en logg med text och bild och i den skriva planering, dokumentera processen samt utvärdera och reflektera kring resultatet.

BEDÖMNING

Vi bedömer din förmåga att formge och framställa ett slöjdarbete.

Vi bedömer din förmåga att hantera verktyg och maskiner på ett säkert och fungerande sätt.

Vi bedömer din förmåga att utveckla en slöjdidé i ett lämpligt material.

Vi bedömer din förmåga att aktivt välja tillvägagångssätt och hur du motiverar dina val under arbetsprocessen.

Vi bedömer din förmåga i hur du driver arbetet framåt.

Vi bedömer din förmåga att dokumentera med text och bilder samt att du skriver omdömen om ditt arbete.

Vi bedömer din förmåga att resonera kring slöjdföremåls uttryck.

Kopplingar till läroplan

 • Sl  E 6
  Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 • Sl  E 6
  I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Sl  E 6
  Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
 • Sl  E 6
  Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
 • Sl  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Sl  E 6
  Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
 • Sl  E 6
  Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: