Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 9

Skapad 2016-03-24 13:22 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap

Religion del 1

 Kunskapskrav:

# Hur religioner påverkar och påverkas av övriga samhället (resonera, se samband)

# Hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter formas av religioner och andra livsåskådningar (resonera, fördjupning och breddning).

Vilket innebär att kunna:

Resonera kring religion och dess koppling (samband med) till samhället, tex att religion kan vara en del i maktutövning och förtryck och sätta gränser mellan människor (exempelvis religiös terrorism), ge exempel på detta men också vara en positiv kraft i ett samhälle som skapar gemenskap, tolerans och möjlighet till ett gott liv (exempelvis när religion inspirerar till fredsarbete och mänskliga rättighet, t ex Desmond Tuto).

Beskriva och resonera kring begreppen livsåskådning, humanism, religionsfrihet och privatreligiositet. (vad det betyder, ge exempel)

Undersöka och resonera om sekularisering och fundamentalism och religionens olika påverkan på människor och dess identitet.

 

Religion del 2

  1. a) #hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och påverkar identiteten

#i resonemang om moraliska frågeställningar och värderingar använda etiska begrepp och modeller

  1. b) #likheter och skillnader mellan några religioner eller andra livsåskådningar

 Vilket innebär att bla kunna:

- resonera kring moraliska frågeställningar t ex när människan ställs inför olika val i olika situationer (tex Scotts svåra val),

- använda de etiska modellerna vi gått igenom, pliktetik, konsekvensetik, avsiktsetik (filmen) och dygdetik, och kunna diskutera olika valsituationer utifrån dessa,

- känna till och förklara innebörden av den gyllene regeln,

- förklara begreppen värdegrund, etik och moral samt sambandet mellan livsåskådning och etik, samvete och medkänsla.

 

Innehåll

Avsnitt 1

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: