Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spelet om vikingatiden

Skapad 2016-03-24 14:13 i 0 Frälsegårdsskolan F-6 Trollhättan
Grundskola 4 Historia

Du kommer att lära dig massor om hur vikingarna levde här i Sverige i slutet av järnåldern. Du kommer att få visa dina kunskaper genom att få tillverka ett eget brädspel om vikingatiden. 

Innehåll

Syfte/Mål

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Undervisning/Metod

Introduktion till ämnet historia

Du kommer att få kunskap om ämnet historia och viktiga begrepp inom ämnet. 

Tidsperiod vikingatiden

Religion

Du kommer att få kunskap om vad människorna på vikingatiden trodde på och vilken världsbild de hade. Du kommer även få kunskap om hur det gick till när norden kristnades och vilka konsekvenser det fick för samhället.

Historia

Du kommer få kunskap om tidsperioden vikingatiden och det som kännetecknar vikingarnas sätt att leva. Det som kommer ingå är:

 • Livet i vikingabyn
 • Vikingarnas skepp och resor

Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att få tillverka ett brädspel som ska handla om vikingatiden. Brädspelet ska innehålla olika relevanta frågeställningar till tidsperioden t.ex. varför samlade vikingarna mycket mat under sommaren? Dina frågor och svar kommer visa vilka förmågor du utvecklat under arbetsområdet. 

Bedömningen sker även kontinuerligt under lektionstid genom de diskussioner och skriftliga uppgifter som ges i anslutning till texter och filmer som vi går igenom. 

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Re  E 6
  Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: