Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 8A kap 6 - Hitchcock

Skapad 2016-03-24 14:28 i Ekhagaskolan Mölndals Stad
Grundskola 8
...

Innehåll

Tidsperiod v 14 - 19

Syfte/förmågor att utgå ifrån

 • Träna din förmåga att förstå och uttrycka dig på engelska.
 • Bygga på ditt ordförråd inom olika områden.


Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Bedömning

 • Under lektionen har du möjlighet att visa hur du jobbar och vad du lär dig.
 • På läxförhör och på provet redovisar du att du nu kan de ord och begrepp vi jobbat med.

Så här kommer vi att arbeta:

V 14  Mån   Text 6A Words for homework Tuesday w 15

                    Ex 3-5 WB p 35-36

                    Crossword

 

         Tis    Gör klart övningarna från gårdagen.

                  Project 6 ”A filmstar”

 

V 15 Mån  Hörövning 2 s 25

                 Grammar – genitive

 

         Tis  Läxförhör

               Jobba klart grammatiken

               Tracks

              

V 16  Mån Text 6B

                 Words for homework Tuesday w 17

                 Ex 8-9 WB p 38-39

                 Extraövningar

 

         Tis   Listening activity 7

                 Frågor till ”The Wizzard”

                 Resursblad 7 & 8

 

V 17   Mån Jobba klart med Project 6 “A filmstar”

                   Resursblad 7 “Hollywood”

                   Resursblad 8 “Hitchcock movies”

 

           Tis   Läxförhör

                   Jobba klart med kapitlets alla uppgifter

 

V 18    Mån Hörförståelsetest     

 

           Tis Prov kapitel 6

 

V 19        Film Hitchcock

 

Att kunna till provet:                                             Att lämna in och redovisa för kap 6

- Repetera text 6A & 6B                                        - Läxförhör 6A

- Grammatiken ”genitiv”                                        - Läxförhör 6B

- Orden övn 3 sid 35 i ÖB                                      - Project 6 ”A filmstar”

- Orden övn 9 sid 39 i ÖB

 

          

 

 

 

 

 

 

Matriser

Engelska kunskapskrav år 7-9

F
E
C
A
Hörförståelse
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Läsförståelse
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Muntlig framställning
Har ej ännu nått godkänd nivå.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Skriftlig framställning
Har ej ännu nått godkänd nivå.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande
Strategier för förbättrad interaktion
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: