Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andra världskriget och kalla kriget vt-16

Skapad 2016-03-24 14:54 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Historia

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Innehåll

Förmågor

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används,
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

Konkretiserade mål

 • Du ska efter arbetsområdet kunna berätta om några av de viktigaste personer som verkade under kalla kriget.
 • Du ska efter arbetsområdet känna till händelser som utspelade sig under kalla kriget.
 • Du ska efter arbetsområdet kunna redogöra för viktiga begrepp som hör till ämnesområdet t.ex kalla kriget, Marshallplanen och terrorbalans.
 • Du ska kunna granska källor kritiskt och använda källkritiska begrepp.
 • Du ska kunna reflektera kring hur historia används i olika sammanhang.

Upplägg

Du kommer att få:

 • lyssna och anteckna vid genomgångar.
 • läsa och arbeta med frågor i din lärobok.
 • delta vid diskussioner.
 • se väl valda filmer.
 • göra en källkritikuppgift
 • ett prov

Slutuppgift

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper och förmågor:

 • vid våra diskussioner och genomgångar.
 • när du svarar på frågorna i din lärobok.
 • när du gör källkritikuppgiften
 • vid provet

Bedömning

Du kommer att bedömas på:

 • dina kunskaper om händelser, personer och begrepp under perioden 1939 fram till 1991,
 • din förmåga att resonera om hur historia används
 • din förmåga att granska och värdera källor kritiskt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: