Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv åk 4 Romanläsning: Hövdingens bägare

Skapad 2016-03-24 15:16 i Vallhallaskolan F-6 Oskarshamn
Läsläxa i romanen Hövdingens bägare av Martin Widmark.
Grundskola 4 Svenska

Den här gången läser vi Hövdingens bägare som läsläxa. Vi kommer att läsa  ca 30 sidor i veckan och ha "förhör" på olika sätt.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Arbetssätt och undervisning

Gemensam introduktion:Modell 8, fokus på begrepp .
Högläsning av början av boken- lyssna efter begrepp.
Läsläxa ca 30 sidor i veckan. 
Diskussion om svåra ord varje vecka.
Svara på frågor kring det lästa skriftligt.
Boksamtal i smågrupper.
Återberätta det lästa skriftligt.

Visa vad du lärt dig

Delta i boksamtal.
Återberätta vad du har läst skriftligt.
Svara på frågor till texten.

Tidsram

Ett tillfälle i veckan i 3 veckor.

Bedömning

Utifrån kunskapskraven åk 6.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Sv  E 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: