👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska 6 Övergripande Planering

Skapad 2016-03-26 10:32 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Eleverna ska lära sig förstå olika texter samt talad tyska. De ska också lära sig kommunicera såväl muntligt som skriftligt. Grammatik ingår till viss del i undervisningen så att de förstår hur språket är uppbyggt.
Grundskola 6 Moderna språk - elevens val Moderna språk - språkval

Vad ska vi lära oss under tyska lektioner?

För många är denna terminen fortfarande en introduktion till tyska. Det är roligt att lära sig andra språk! Alla kan lyckas och vi kommer repetera tills alla hänger med.

Eleverna ska lära sig förstå olika texter samt talad tyska. De ska också lära sig kommunicera såväl muntligt som skriftligt. Grammatik ingår till en viss del i undervisningen så att de förstår hur språket är uppbyggt.

 

Innehåll

Hur ska vi lära oss?

Vi arbetar med boken Das Dach, som tar upp många vardagliga situationer med ord som eleverna får nytta av när de vill tala och förstå tyska i vardagliga sammanhang. Vi arbetar mycket med att eleverna ska kunna uttrycka sig enkelt på tyska, såväl muntligt som skriftligt. Vi kommer också att lyssna på musik, se film och studera andra sorters texter, bland annat genom internet.

 Syfte:

Kopplingar till läroplan
● M1     Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
● M1     Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Matriser

M1 M2
Bedömningsmatris Tyska år 6

>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Skriva
* formulera sig och kommunicera i skrift
Du skriver enkla ord.
Du skriver enkla ord och meningar.
Du skriver kortare texter.
Tala
* formulera sig och kommunicera i tal
Du använder enkla ord.
Du använder enkla ord och fraser.
Du använder enkla ord och fraser med flyt.
Kännedom om språkområdet
* reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
Du känner till viss fakta, som till exempel några länder där tyska talas.
Du känner till något om livsvillkor och kultur i tysktalande områden.
Du har stor kännedom om livsvillkor, samhällsfrågor och kultur där tyska talas.
Läsa och förstå
* förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Du läser enkla ord och visar att du förstår.
Du läser och visar att du förstår enkla ord och meningar.
Du läser och visar att du förstår det mesta av innehållet i enkla texter.
Lyssna och förstå
* förstå och tolka innehållet i talad tyska
Du lyssnar och visar att du förstår enkla ord och instruktioner.
Du lyssnar och visar att du förstår enkla, vardagliga ord och fraser.
Du lyssnar och visar att du förstår vardagliga fraser och enkla beskrivningar.
Strategier (tala, läsa, skriva, lyssna)
* använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Du frågar om ord och fraser.
Du använder lexikon på eget initiativ.