Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga hus

Skapad 2016-03-27 09:20 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Arbetet består av fyra delar: skisser, ritning, modell och eget omdöme.
Grundskola 9 Teknik

Arbetet består av fyra delar; skiss, ritning, modell och eget omdöme

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  7-9
  Redskap för bildframställning Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  7-9
  Redskap för bildframställning Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Bedömning

Arbetet bedöms fortlöpande; skiss, ritningar, modell samt eget omdöme.

Matriser

Tk
Husbygge åk 9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idéskisser
Du prövar dig fram hur ditt hus ska se ut.
Du prövar och omprövar dig fram hur ditt hus ska se ut.
Du prövar och omprövar systematiskt hur ditt hus ska se ut
Idéskisser
Drivkraft/självständighet
Du bidrar till att driva ditt arbete framåt.
Du driver ditt arbete framåt.
Du driver självständigt ditt arbete framåt.
Ritning
på millimeterpapper
Du framställer en enkel ritning i skala, från alla vinklar.
Du framställer en ritning i skala, från alla vinklar och med rätt proportioner,
Du framställer en avanserad ritning i skala, från alla vinklar och med rätt proportioner,
Ritning
Drivkraft/självständighet
Du bidrar till att driva ditt arbete framåt.
Du driver ditt arbete framåt
Du driver självständigt ditt arbete framåt.
Modell
Du framställer en enkel modell.
Du framställer en välgenomförd modell med mycket detaljer.
Du framställer en mycket välgenomförd modell med mycket detaljer och egna idéer.
Modell
Drivkraft/självständighet
Du bidrar till att driva ditt arbete framåt. Du har förlag på lösningar av de problem som uppstår.
Du driver ditt arbete framåt. Du visar bra idéer på lösningar när problem uppstår.
Du driver självständigt ditt arbete framåt. Du visar mycket bra idéer på lösningar när problem uppstår.
Eget omdöme
Du kan ge enkla omdömen om din arbetsprocess och slutresultat
Du kan ge utvecklande omdömen om din arbetsprocess och slutresultat.
Du kan ge välutvecklande omdömen om din arbetsprocess och slutresultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: