Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk

Skapad 2016-03-27 12:25 i Garnvindeskolan Ale
En planering för området bråk för åk 3.
Grundskola 3 Matematik

Vi kommer att arbeta med bråk och med att utveckla de olika förmågorna i matematik speciellt begrepp, resonemang och kommunikation men problemlösning kommer också att uppta stora delar av undervisningen. Du kommer att lära dig namnen på olika begrepp såsom fjärdedelar, tredjedelar osv och du kommer att kunna resonera dig fram till vad som är störst, en tredjedel av ett äpple eller en fjärdedel av en melon. Du kommer också förstå hur du gör när du tar reda på hur stor del av en helhet någonting är, alltså hur stor del av en pizza får jag om vi är 4 personer?

Innehåll

Konkreta mål kopplade till det centrala innehållet

Förkunskaper

 •  ordningstalen
 

Mål

 • jämför och storleksordnar enkla bråk i huvudet, med bild eller med handling t.ex. delar ett papper i tredjedelar och fjärdedelar
 • enkla tal i bråkform i vardagliga situationer
 • att om man delar en helhet i t.ex. fjärdedelar så måste alla fjärdedelar vara lika stora
 • att ett naturligt tal kan skrivas som bråk t.ex. 1 = _3/3_
 • att en fjärdedel av en helhet kan vara större än en halv om helheterna är olika t.ex. att en fjärdedels chokladkaka kan vara större än en halv chokladkaka
 • använder hälften/dubbelt som del av helhet (”hälften av kakan”) eller som del av antal (”jag har dubbelt så många byggbitar som hon har”)
 • känner igen, säger och skriver enkla bråk t.ex. en fjärdedel
 • redovisar sina tankar om tal och enkla bråk med olika uttrycksformer t.ex. i handling, med konkret material, bilder, ord och/eller matematiska symboler
 • ställer och besvarar frågor om tal och enkla bråk

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: