Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen, vt16 åk4

Skapad 2016-03-27 17:05 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
...

Innehåll

Förmågor och centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Begreppen religion och livsåskådning.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

I arbetet utvecklar du din kunskap om

- Begrepp som: religion, symbol, psalm, anhängare, bön, livsåskådning, ateist, församling, etik, själ, ritual, heligt, tradition, profet, ceremoni, troende, religiös, högtid, heliga böcker, gudstjänst

- Helig skrift; Bibeln, dess innehåll och betydelse för kristna.

- Levnadsregler.

- Helgia rum/platser; kyrkan.

- Olika riktningar inom kristendomen, likheter och skillnader mellan dessa.

- Olika ritualer och ceremonier som dop, nattvard, konfirmation, bikt.

- Traditioner och högtider inom kristendomen som påsk och jul. Jämföra dessa förr och nu.

- Hur det kan vara att leva som kristen.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att ta reda på vad religion är och vilken betydelse den har för människan och samhället. Vi kommer att fördjupa oss i kristendomen genom att läsa texter, titta på filmer, svara på frågor och diskutera.

Så här visar du dina förmågor och kunskaper

Genom att:

Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt tolkningar och bruk inom dessa. 

Du jämför kristendomens olika grupper genom att beskriva likheter och skillnader. 

Det visar du genom att beskriva vad som finns i en kyrka och vad olika föremål används till. 

Du kan ge exempel på olika ceremonier som tex dop, nattvard eller bikt och du kan beskriva hur de går till och varför man gör det inom kristendomen.

Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.

Det visar du genom att redogöra för varför och hur kristna firar tex påsk och jul.

Du jämför hur kristendomen påverkade människors liv och vardag mer förr än vad den gör idag.

 

Matriser

Re
RELIGIONSKUNSKAP kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 • Re   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re   analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re   reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
 • Re
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
 • Re
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
 • Re
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur-och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur-och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur-och samhällsliv förr och nu.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: