Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiförsök

Skapad 2016-03-28 11:15 i Fårdala skola Tyresö
Pedagogisk planering för NTA-temat Kemiförsök
Grundskola 4 Kemi

Tema Kemiförsök

Vad kan det vara för mystiskt vitt pulver vi har framför oss?

Efter arbetet med 12 stycken spännande kemiuppdrag kommer du ha så mycket kemikunskaper att du kan ta reda på det.

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Ke  4-6
  Kemin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Syftet med undervisningen

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Arbetssätt

Temat kemiförsök börjar med dina egna tankar kring och frågor om kemikalier och kemi. Du får lära dig mer om säkerhet när du arbetar med kemi och om hur man genomför systematiska undersökningar. Du kommer också att lära dig att använda några viktiga naturvetenskapliga begrepp som tex löslighet, avdunstning, surt och basiskt. Vi kommer också att titta på några vanliga symboler som används för att märka förpackningar som innehåller kemikalier som bedömts som farliga. Vi kommer att arbeta med att systematiskt undersöka fem olika men ändå ganska lika kemiska ämnen. De är alla vita och i pulverform.

I de första undersökningarna gör du observationer och beskriver egenskaperna hos de fem ämnena. Därefter genomför du en rad experiment där du bland annat blandar ämnena med vatten och sedan filtrerar dem. Du ska också blanda de fasta ämnena med olika vätskor och dokumentera hur de olika ämnena reagerar när du blandar dem med vätskorna. Du kommer också att testa hur ämnena reagerar med värme.

Till slut har du en mängd information dokumenterat som du kan använda för att analysera och identifiera ett okänt vitt pulver och en blandning av två av de kemiska ämnena. Du kommer också att få läsa texter om kemi.

 

Bedömning

Dina förmågor bedöms efter hur du:

* genomför enkla undersökningar efter en given planering

* tar till dig och använder grundläggande begrepp inom kemi

* hanterar okända kemiska ämnen och utrustning på ett säkert sätt

* samlar på dig kunskaper, beskriver och dokumenterar dina observationer i de olika testerna

* använder dig av dina nya kunskaper i ett slutligt praktiskt test genom att fundera, planera, undersöka och dokumentera.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: