Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans åk 8 vt 2016

Skapad 2016-03-28 14:26 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Idrott och hälsa

Äntligen är det dags för ett nytt dansmoment! Under detta arbetsområde så kommer du att få arbeta med dans utifrån en färdig danskoreografi. 

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  7-9
  Rörelse Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  7-9
  Rörelse Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

Syfte

Huvudsyftet med arbetsområdet är att;

 • Utveckla din förmåga att utför olika rörelser i takt, rytm & sammanhang.
 • Utveckla din förmåga att planera och praktiskt genomföra en dans.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Bedömning

Under perioden kommer ni att bli bedöma utefter:

 • hur väl du klarar av att anpassa dina rörelser i takt/rytm till musiken.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 9
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
 • Idh  E 9
  I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
 • Idh  C 9
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
 • Idh  C 9
  I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
 • Idh  A 9
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
 • Idh  A 9
  I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.

Arbetssätt

Under detta arbetsområde så kommer du att få välja mellan tre olika danskoreografier.

Den dans som du väljer ska du därefter träna in och slutligen redovisa genom att du spelar in din dans och lämnar in till mig. Det är tillåtet att byta ut något/några av stegen i dansen om man så önskar.

Utifrån vilken dans som man väljer så kommer man att delas in i en grupp. Denna indelning sköter läraren!  Om man önskar så finns även möjligheten att spela in och lämna in en individuell redovisning.

 

Lektion 1: Intro av arbetsområde: Val av danskoreografi, indelning av grupper samt träning av dansen. 

Lektion 2: Träning av den valda danskoreografin.

Lektion 3: Fortsatt träning av dansen samt delinspelning av ens dans. Inspelningen görs i formativt syfte där man tillsammans med läraren tittar på inspelningen och på så sätt ser vilka utvecklingsmöjligheter som finns.  

Lektion 4: Fortsatt träning samt inspelning för bedömning. 

 

OBS!! Ta med er dator vid samtliga tillfälle! Både för att kunna  spela in er själva i ett formativt syfte men även för att kunna titta på den valda danskoreografin. 

 

Reflektionsfrågor att besvara efter arbetsområdet!

1.Var dansen du valde för lätt, lagom eller för svår? 

2. Hur fungerade samarbetet i gruppen? ( Besvaras bara då du ingått i en grupp)

3. Upplever du att tiden för träning av dansen var tillräcklig? 

4. Tankar/önskemål  inför kommande dansmoment?

 

Efter avslutat arbetsområde ska du även göra en självbedömning i matrisen nedan!

Matriser

Idh
Dans vt 2016 åk 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rörelse & taktkänsla
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Du klarar av att utföra några av de olika stegen i takt/rytm till musiken. Du visar upp en viss säkerhet vid stegövergångar men har svårt att bibehålla takten. Du tar ut dina steg, markerar dina rörelser och dansar med inlevelse på ett till viss del välfungerande sätt utifrån aktivitetens sammanhang.
Du klarar av att utföra merparten av de olika stegen av i takt/rytm till musiken. Du visar upp en relativt stor säkerhet vid stegövergångar och klarar oftast av att byta steg utan att tappa takten. Du tar ut dina steg, markerar dina rörelser och dansar med inlevelse på ett relativt välfungerande sätt utifrån aktivitetens sammanhang.
Du klarar av att utföra samtliga steg i takt/rytm till musiken. Du visar upp en stor säkerhet vid stegövergångar och utför dessa utan att tappa takten. Du tar ut dina steg, markerar dina rörelser och dansar med inlevelse på ett välfungerande sätt. utifrån aktivitetens sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: