Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria

Skapad 2016-03-28 14:41 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

En genomgång av epokerna från renässansen fram till modern tid. Fokus kommer ligga på att läsa och analysera texterna samt gör kopplingar mellan text, författare och epok.

Innehåll

Mål för elev

Målet med arbetsområdet är att du ska lära dig:

  • de litteraturhistoriska epokerna: kännetecken, när, var, författare och verk
  • att läsa och förstå utdrag ur klassiska ver

Innehåll

Arbetsområdet handlar om litteraturhistoria.

Genomförande

Du kommer att delta i genomgångar om de litteraturhistoriska epokerna. Du kommer läsa texter från och fakta om de olika epokerna. Du kommer fördjupa dig i en epok. Du kommer att läsa delar av verk från epoken, undersöka hur samhället såg ut, samt lära dig om de författare som var verksamma under epoken.

Arbetet kommer att ske i helklass, i grupp och enskilt.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att:

  • delta i muntliga diskussioner
  • göra ett skriftligt litteraturhistorieprov
  • genomföra en fördjupning av en epok
  • redovisa ditt grupparbete muntligt

 

Matriser

Sv SvA
Bedömningen gäller svenska

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Förmågan att sammanfatta för att visa läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsaks- samband visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsaks- samband visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsaks- samband visar du mycket god läsförståelse.
Förmågan att tolka budskap
Du kan, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Förmågan att koppla verk till epok
Du för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess tidsperiod och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och epok.
Du för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess tidsperiod och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och epok.
Du för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess tidsperiod och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och epok.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: