Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans åk 6 VT 2016

Skapad 2016-03-28 14:43 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Idrott och hälsa

Äntligen är det dags för ett nytt dansmoment!

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Syfte

Huvudsyftet med arbetsområdet är följande:

 • utveckla er förmåga att röra er i takt till musik.
 • utveckla er samarbetsförmåga.
 • utveckla rörelseglädje.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Bedömning

Under perioden kommer ni att bli bedöma utefter:

 • hur väl du klarar av att anpassa dina rörelser i takt och rytm till dansen.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 6
  I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
 • Idh  C 6
  I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
 • Idh  A 6
  I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.

Arbetssätt

Under detta arbetsområde så kommer du att få välja mellan tre olika danskoreografier.

Den dans som du väljer ska du därefter träna in och slutligen redovisa genom att du spelar in din dans och lämnar in till mig. Det är tillåtet att byta ut något/några av stegen i dansen om man så önskar.

Utifrån vilken dans som man väljer så kommer man att delas in i en grupp. Denna indelning sköter läraren!  Om man önskar så finns även möjligheten att spela in och lämna in en individuell redovisning.

 

Lektion 1: Intro av arbetsområde: Val av danskoreografi, indelning av grupper samt träning av dansen. 

Lektion 2: Träning av den valda danskoreografin.

Lektion 3: Fortsatt träning av dansen samt delinspelning av ens dans. Inspelningen görs i formativt syfte där man tillsammans med läraren tittar på inspelningen och på så sätt ser vilka utvecklingsmöjligheter som finns.  

Lektion 4: Fortsatt träning samt inspelning för bedömning. 

 

OBS!! Ta med er dator vid samtliga tillfälle! Både för att kunna  spela in er själva i ett formativt syfte men även för att kunna titta på den valda danskoreografin. 

 

Reflektionsfrågor att besvara efter arbetsområdet!

1.Var dansen du valde för lätt, lagom eller för svår? 

2. Hur fungerade samarbetet i gruppen? ( Besvaras bara då du ingått i en grupp)

3. Upplever du att tiden för träning av dansen var tillräcklig? 

4. Tankar/önskemål  inför kommande dansmoment?

 

Efter avslutat arbetsområde ska du även göra en självbedömning i matrisen nedan!

Matriser

Idh
Aerobics åk 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rörelse & taktkänsla
Du klarar av att utföra några av de olika stegen i takt/rytm till musiken. Du visar upp en viss säkerhet vid stegövergångar men har svårt att bibehålla takten.
Du klarar av att utföra merparten av stegen i takt/rytm till musiken. Du visar upp en relativt stor säkerhet vid stegövergångar och klarar oftast av att byta steg utan att tappa takten.
Du klarar av att utföra samtliga steg i takt/rytm till musiken. Du visar upp en stor säkerhet vid stegövergångar och utför dessa utan att tappa takten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: