Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige 4C

Skapad 2016-03-28 19:43 i Lerbäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Geografi Svenska

I arbetsområdet om Sverige kommer du att få göra en "resa" runt om i landet och lära dig flera saker om vårt avlånga land. I ämnet geografi kommer du lära dig om naturen, naturtillgångar, att använda kartor samt flera geografiska ord och begrepp.

Innehåll

Sverige

Arbetssätt:
Vi kommer att titta på serien Geografens testamente, läsa faktatexter och studera kartor. Vi kommer ha gemensamma genomgångar och diskussioner. 

Vi arbetar med geografiska begrepp varje vecka.

Du kommer att få göra kartuppgifter och läsa på. Du kommer att få göra en fördjupning i ett landskap som ska presenteras muntligt eller skriftligt.

Du kommer träna följande förmågor:
Reflektera och värdera: Tänka kring vad du läst och har sett samt välja vad som är viktigt och intressant för dig och varför.
Hantera information. Välja ut information och skapa texter eller berätta.
Kommunicera: Berätta, lyssna och skriva. Använda geografiska ord och begrepp.
Analysera: Jämföra olika delar av Sverige med hjälp av dina nya kunskaper.

Mål:
Du ska
- känna till det svenska natur- och kulturlandskapet. Processen bakom samt dess utmärkande drag och utbredning.
- kunna placera ut några landskap, några stora städer, öar, berg och vatten på kartan.
- känna till och kunna använda dig av kartan.
- kunna använda ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
- kunna lyssna vid genomgångar och vara aktiv i diskussioner.

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser

Sv Ge
Sverige

grundläggande kunskaper
goda kunskaper
mer än goda kunskaper
Namngeografi
Du känner till placeringen av landskapen och viktiga platser i Sverige.
 • Ge  E 6
Du kan namn och läge på hälften utav Sveriges landskap. Du kan de tre största städerna i Sverige samt några sjöar.
Du kan namn och läge på mer än hälften av Sveriges landskap. Du kan indelningen på kartan, Götaland, Svealand och Norrland. Du kan flera städer, sjöar, vattendrag och något berg.
Du kan namn och läge på så gott som alla landskap i Sverige. Du kan indelningen på kartan, Götaland, Svealand och Norrland. Du kan de flesta städerna, sjöarna, vattendragen. Du kan namnge våra högsta berg.
Geografiska begrepp
Du ska ha kännedom om begrepp som t.ex landskap, tätort, naturtillgångar.
 • Ge  E 6
Du kan med viss hjälp av en vuxen förklara geografiska begrepp.
Du kan förklara de flesta geografiska begreppen.
Du kan förklara så gått som alla de geografiska begreppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: