Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent, bråk och sannolikhet (kapitel 3-4)

Skapad 2016-03-28 20:15 i Kattarps skola Helsingborg
Vi arbetar med Prima Formula 5 och bedömer alla förmågor. Jag har även en avprickningslista där eleven ser om de kan de olika momenten eller behöver träna mer.
Grundskola 5 Matematik

Innehåll

Mål

När du är färdig med kapitel 3 ska du kunna

 • förklara samband mellan bråk och procent,
 • beräkna 10%, 20%, 25% ... av det hela,
 • beräkna nya värden efter höjningar och sänkningar, t ex reapriser,
 • använda strategier vid problemlösning,
 • skriftliga metoder för att räkna de fyra räknesätten.

När du är färdig med kapitel 4 ska du kunna

 • se möjliga utfall och beräkna sannolikheter,
 • se samband bråk - decimaltal - procent - sannolikhet,
 • addera enkla bråk och sannolikheter,
 • använda strategier vid problemlösning.

Detta kommer bedömas

Jag kommer att bedöma dig i hur du löser problem, där metoden för lösningen inte är given. Du ska också bedömas i hur du väljer och använder lämplig metod när du löser rutinuppgifter. Du ska använda ett matematiskt språk - kommunicera. Du ska kunna använda matematiska begrepp och se samband mellan begreppen. Du ska också kunna redovisa skriftligt på ett tydligt sätt. 

Jag bedömer dig på matematiklektionerna, genom inlämningsuppgifter och med hjälp av avslutande prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matematik kapitel 3

Procent och bråk

Kan
Behöver träna mer på
förklara samband mellan bråk och procent
beräkna 10%, 20%, 25% ... av det hela
beräkna nya värden efter höjningar och sänkningar, t ex reapriser
använda strategier vid problemlösning
skriftliga metoder för att räkna de fyra räknesätten

Sannolikhet och bråk

Kan
Behöver träna mer på
se möjliga utfall och beräkna sannolikheter
se samband bråk - decimaltal - procent - sannolikhet
addera enkla bråk och sannolikheter
använda strategier vid problemlösning

Ma
MATEMATIK Lgr11 Kunskapsstaden Helsingborg

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT....

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
LÖSA PROBLEM
Lösa en uppgift i enkla och bekanta sammanhang utan att från början veta vilken metod man ska använda. Undersöker och provar olika tillvägagångssätt inom matematiken.
 • Ma
Behöver hjälp med att förstå problemet och finna information som ges.
Behöver hjälp med vissa delar för att förstå, samt välja den viktigaste informationen för att kunna lösa problemet.
Förstår problemet på egen hand och väljer oftast lämplig information för att lösa problemet.
Förstår problemet och väljer lämplig information för att lösa problemet utifrån situationen.
Behöver hjälp med att lösa problemet t.ex. välja och/eller använda lämpliga metoder.
Löser problem genom att med hjälp välja lämplig metod, men kan inte förklara hur man tänkt. (att förstå sambandet mellan metod och problemet)
Använder en fungerande lösning (men inte alltid den lämpligaste) och kan förklara hur man löser problemet.
Har flera metoder för att lösa problemen. Väljer och använder den mest passande metoden och kan motivera vald metod.
RESONERA (föra och följa ett matematiskt resonemang)
Att komma fram till och följa med i en matematisk tankegång genom att utveckla och utvärdera matematiska argument t.ex. att motivera varför man använder ett visst räknesätt.
 • Ma
För en matematisk tankegång som kan vara svår att följa.
För en matematisk tankegång genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
För en matematisk tankegång genom att ställa och besvara frågor samt för resonemanget vidare.
För en matematisk tankegång genom att t.ex beskriva lösningar och visar på samband mellan olika delar i tankegången.
Behöver stödfrågor för att redovisa.
Den muntliga redovisningen går att följa men vissa delar saknas.
Den muntliga redovisningen är tydlig.
Den muntliga redovisningen är tydlig och förklarar alla steg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: