Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska - planering för resten av vårterminen 2016

Skapad 2016-03-28 22:54 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Nu tar vi tag i det som återstår av franskkursen i steg 2! "Quand les choses se corsent, les durs s'y mettent!"
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
...

Innehåll

Innehåll och material

Vecka 13-23

Grammatik

1. Oregelbundna verb: repetition av aller – vouloir i presens, passé composé, imparfait och imperativ ca 30 st. Vi tränar in ca 3 st verb/vecka.
2. Adjektiv böjning, placering och komparation   
3. Relativa pronomen : Qui/Que   
4. Personliga pronomen i objektsform  
5. Demonstrativa pronomen
6. Genitiv
7. Adverb

 

Ordfält & texter
- Argumenterande fraser
- Yrken/Framtid      
- Att beställa biljetter + tolka information på ex flygplats/ järnvägsstation
- Att orientera sig i en stad, namn på olika affärer
- Världsrekord                                                           

Muntlig och skriftlig redovisning av fransktalande land i världen

Kort muntlig framställan 3-5 minuter med audiovisuella inslag + text på mellan 400
och 600 ord.                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Matriser

M2
Moderna språk FRANSKA, kunskapsmatris 7-9

Lyssna och förstå

F
Betyget E
Betyget D
Betyget C
Betyget B
Betyget A
1
Uppfatta
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
2
Redogöra
Du visar att du förstår genom att på enkelt språk redogöra för och kommentera innehållet.
Du visar att du förstår genom att på enkelt språk redogöra för och kommentera innehållet och några tydliga detaljer.
Du visar att du förstår genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och flera viktiga detaljer.
Du visar med godtagbart resultat att du förstår budskap och instruktioner.
Du visar med tillfredsställande resultat att du förstår budskap och instruktioner.
Du visar med gott resultat att du förstår budskap och instruktioner.
3
Strategier för hörförståelse
Du använder dig av någon strategi för att bättre förstå när du lyssnar.
Du använder olika strategier för att bättre förstå när du lyssnar.
Du använder olika strategier för att bättre förstå när du lyssnar.

Läsa och förstå

F
Betyget E
Betyget D
Betyget C
Betyget B
Betyget A
4
Uppfatta
Du förstår det mest väsentliga i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta texter.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta texter.
5
Redogöra
Du visar att du förstår genom att på enkelt språk redogöra för och kommentera innehållet.
Du visar att du förstår genom att på enkelt språk redogöra för och kommentera innehållet och några tydliga detaljer.
Du visar att du förstår genom att mer utförligt redogöra för och kommentera innehållet och flera viktiga detaljer.
Du visar med godtagbart resultat att du förstår budskap och instruktioner.
Du visar med tillfredsställande resultat att du förstår budskap och instruktioner.
Du visar med gott resultat att du förstår budskap och instruktioner.
6
Strategier för läsförståelse
Du använder dig av någon strategi för att lättare förstå det du läser.
Du använder dig av olika strategier för att lättare förstå det du läser.
Du använder dig av olika strategier för att lättare förstå det du läser.
Du kan välja enkla texter från olika källor och till viss del använda dem i det du skriver.
Du kan välja enkla texter från olika källor och kan använda dem på ett bra sätt i det du skriver
Du kan välja enkla texter från olika källor och använda dem på ett mycket bra sätt i det du skriver.

Skriva

F
Betyget E
Betyget D
Betyget C
Betyget B
Betyget A
7
Producera
När du skriver formulerar du dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
När du skriver formulerar du dig enkelt, rätt tydligt och ganska sammanhängande.
När du skriver formulerar du dig enkelt, rätt tydligt och sammanhängande.
8
Interagera
När du skriver till exempel brev, mail eller chattar med någon uttrycker du dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
När du skriver till exempel brev, mail och chattar med någon uttrycker du dig enkelt och ganska tydligt med fraser och meningar.
När du skriver till exempel brev, mail eller chattar med någon uttrycker du dig enkelt och tydligt med fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
9
Strategier i skriftlig interaktion
När du skriver till exempel brev, mail eller chattar med någon använder du dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
När du skriver till exempel brev, mail eller chattar någon använder du dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
När du skriver till exemple brev, mail eller chattar med någon använder du dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
10
Bearbeta
Du förtydligar och varierar det du säger och gör enstaka enkla förbättringar.
Du förtydligar och varierar det du säger och gör enkla förbättringar.
Du förtydligar och varierar det du säger och gör enstaka enkla förbättringar.

Tala

F
Betyget E
Betyget D
Betyget C
Betyget B
Betyget A
11
Producera
När du talar formulerar du dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
När du talar formulerar du dig enkelt, rätt tydligt och ganska sammanhängande.
När du talar formulerar du dig enkelt, rätt tydligt och sammanhängande.
12
Interagera
När du samtalar med någon uttrycker du dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
När du samtalar med någon uttrycker du dig enkelt och ganska tydligt med fraser och meningar.
När du samtalar med någon uttrycker du dig enkelt och tydligt med fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
13
Strategier i samtal
När du samtalar med någon använder du dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar samtalet.
När du samtalar med någon använder du dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar samtalet.
När du samtalat med någon använder du dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar samtalet.
14
Bearbeta
Du förtydligar och varierar det du säger och gör enstaka enkla förbättringar.
Du förtydligar och varierar det du säger och gör enkla förbättringar
Du förtydligar och varierar det du säger och gör enkla förbättringar.

Kultur & samhälle

F
Betyget E
Betyget D
Betyget C
Betyget B
Betyget A
16
Fakta och egna jämförelser
Du känner till och kommenterar på enkelt språk till exempel vardagsliv och levnadssätt i länder där man talar franska.
Du känner till och kommenterar på enkelt språk till exempel vardagsli och levnadssätt i länder där man talar franska.
Du känner till och kommenterar mer utförligt till exempel vardagsliv, levnadssätt i länder där man talar franska.
Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: