Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Hälsa & Rörelse

Skapad 2016-03-29 08:20 i Högbergets förskola Ludvika
KOST - RÖRELSE - SINNEN - SÖMN
Förskola

 

Under måltiderna pratar barnen ofta om vitaminer och vad man ska äta för att bli "frisk och stark".

Barnen visar också rörelseglädje och pratar om att man måste " träna".

Vi har därför bestämt oss för att jobba med hälsa och rörelse under våren.

Innehåll

SYFTE

 

Vi vill att barnen ska få en god insikt i vad som behövs för att må bra.

MÅL UR LÄROPLANEN - Normer & Värden

 

 

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

MÅL UR LÄROPLANEN - Barns inflytande


Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

MÅL UR LÄROPLANEN - Utveckling & lärande SPRÅKMÅL

Dessa kopplingar till läroplanen handlar om språkutveckling. Eftersom det är mot dessa mål vi ska arbeta under läsåret 15/16 så bör minst ett av målen per planering vara med. Plocka bort de mindre prioriterade målen. Lägg gärna till ett mål som just er specifika grupp behöver jobba mot.  

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

METOD

 

Alla barn på avdelningen deltar i temat. Barnen är indelade i tre grupper.

Vi arbetar med "Kalvins hälsocirkel". i den ingår delarna kost - rörelse - sinnen - sömn.

Vi lär oss om hur viktigt det är att äta och dricka hälsosamt samt att uppleva, röra sej och sova bra.

En god hälsa är en förutsättning för att våra barn ska utvecklas, lära och klara av de dagliga rutinerna. Genom att jobba med helheten i hälsocirkeln hoppas vi att öka förståelsen och grundlägga en bättre hälsa.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

 

Vi dokumenterar med text och bilder.

Varje pedagog dokumenterar arbetet i sin grupp.

UPPLÄGG

 

Vi kommer att arbeta med temat ca tio veckor.

Vi gör en utvärdering av temat vid terminens slut.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: