Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vår

Skapad 2016-03-29 09:09 i Österbyskolan Östhammar
Ett tema om våren i åk 1 som spänner över både NO, svenska och bild.
Grundskola 1 Svenska Bild NO (år 1-3)

Under vårterminen ska vi jobba med våren som tema. Vi kommer att titta på vad som händer runtomkring oss i naturen när våren kommer. Vi kommer arbeta med några vårfåglar, lära oss hur de ser ut och hur de låter. Vi kommer också att lära oss känna igen några olika vårblommor och deras olika egenskaper. Vi kommer att leta vårtecken utomhus och föra ner dem i skriftlig form. Utifrån dessa observationer kommer vi sedan enligt cirkelmodellen att skapa egna vårdikter med tillhörande målningar.

Innehåll

Undervisning

Vi kommer att arbeta med:

 • Hur olika fåglar ser ut och hur de låter
 • Vad olika fåglar gör på våren, vilka fåglar som stannar och vilka som flyttar.
 • Hur olika vårblommor ser ut och vad de har för egenskaper
 • Vad som är typiskt för våren samt vad som händer i naturen.
 • Se olika filmer om våren.
 • Göra enkla fältstudier i närområdet.
 • Dokumentera i NO-boken.
 • Använda observationerna till att skriva egna vårdikter.
 • Måla bilder med vårmotiv.

 

Bedömning

 • Du ska känna igen några vanliga fåglar i Sverige.
 • Du ska känna till någon stann-/ flyttfågel.
 • Du ska känna igen några vanliga vårblommor i Sverige.
 • Du ska kunna tala om något vårtecken som visar sig i naturen.
 • Du ska observera och hitta egna vårtecken i närområdet
 • Delta på lektionerna- läsa, lyssna, diskutera samt ställa frågor
 • Dokumentera i NO-boken på ett tydligt sätt de du lärt dig
 • Skriva en egen vårdikt
 • Måla en målning med vårtema

Kopplingar till Lgr11

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: