Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 8, v14-18

Skapad 2016-03-29 10:03 i Frösåkersskolan Östhammar
Planering baserad på kap 11-12 i Gracias 8, där eleverna lär sig vägbeskrivningar och prepositioner. Arbetsområdet innehåller också förberedelse och genomförande av en guidad tur på orten.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

Planering baserad på kap 11-12 i Gracias 8, där eleverna lär sig vägbeskrivningar och prepositioner. Arbetsområdet innehåller också förberedelse och genomförande av en guidad tur på orten.

Innehåll

Planering

Semana

Lunes

Martes

Jueves

14

Läs kap 11. Vägbeskrivningar/ prepositioner framför bredvid osv

Forts

Forts

15

Rita rum med beskrivning

Más textos s 68 + övnin

Avsluta

16

Kap 12 + förberedelse av guidad tur

Kap 12 + förberedelse av guidad tur

Kap 12 + förberedelse av guidad tur

17

PRAO

PRAO

PRAO

18

Återkoppling efter PRAO samt sista förberedelserna

Guidad tur

------

Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Undervisningen innehåller
 • Struktur för att skriva och berätta enkelt om sig själva samt mer utförlig beskrivning av den egna personen.
 • Ordkunskap
 • Läsförståelse; kunna förstå vad texten handlar om .
 • Träna på att höra mycket spanska genom att lyssna på lärare, texter samt film.

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Vi tränar på att förstå och uttrycka oss på spanska i både tal och skrift.

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M1
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M1
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Kunskapskrav

Nedan hittar du en matris för kunskapskraven för år 9 som ligger till grund för bedömningen i detta arbetsområde.

Kopplingar till läroplan

 • M1  E 9
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
 • M1  E 9
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
 • M1  E 9
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
 • M1  E 9
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
 • M1  E 9
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
 • M1  E 9
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Matriser

M2
Moderna språk år 7-9 lgr 11

Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Lyssna
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsa
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Tala
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: