Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens inre och yttre krafter - naturkatastrofer och dess konsekvenser

Skapad 2016-03-29 10:39 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Vi ska läsa om hur jordskorpan byggs upp och hur den bryts ner och om kontinentalplattornas rörelser. HUR arbetar vi med detta? Lektionerna ägnas åt muntliga och skriftliga genomgångar samt övningar av olika slag, där fokus ligger på ORSAKER till naturkrafter och vilka KONSEKVENSER det kan leda till för människor och natur. Vi utgår ifrån jordklotets tektoniska plattor, hur och varför dessa rör sig, och hur detta påverkar och bygger upp jordskorpan. Därefter kommer vi att läsa om de yttre krafterna som bryter ner jordskorpan. Vi kommer att avsluta området med ett reflekterande test. Utöver diskussioner i smågrupper och helklass kommer vi att se olika filmer från b la www.ne/se/ur/program, youtube-klipp, bildspel och internetlänkar www.ungafakta/se/vulkaner. Ni får också ett arbetshäfte att arbeta med och frågor till lärobokstexten för att lättare få förståelse för arbetsområdet.
Grundskola 6 Geografi

Vad är det som orsakar naturkatastrofer såsom jordbävningar och vulkanutbrott? Vilka konsekvenser får det för befolkningen i de drabbade områden? Blir konsekvenserna av en naturkatastrof olika beroende på var i världen den inträffar? Och var kommer alla höga berg ifrån och vad är det som får dem att försvinna?

Innehåll

Kunskapskrav

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Syfte

Genom undervisningen i geografi ska eleverna få utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Bedömning

 

Som slutprodukt kommer du att få skriva ett enskilt test där du visar dina kunskaper och förståelse för arbetsområdet. Testet utgår ifrån några övergripande frågor, liknande dem vi diskuterar gemensamt under lektionerna. I testet ska du även visa att du kan använda och förstå geografiska begrepp.

Jag kommer att bedöma hur väl du:

 • kan förklara hur jordens inre och yttre krafter fungerar och vilka processer som förändrar jordytan.
 •  kan förklara bakomliggande orsaker till dessa tre naturprocesser: jordskalv, vulkanutbrott och bergskedjeveckning.
 • kan förklara vilka konsekvenser naturkrafterna får för människa och miljön.
 • kan förklara varför dessa processer sker på vissa delar av jorden men inte på andra.
 • kan reflektera över skillnader mellan konsekvenserna av naturkatastrofer beroende på var i världen de inträffar.
 • kan använda och förstå geografiska begrepp i dina beskrivningar.

 

Matriser

Ge
Geografi - Jordens inre krafter åk 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta och resonemang
Du har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Geografiska begrepp
Du kan använda geografiska begrepp i din beskrivning på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp i din beskrivning på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp i din beskrivning på ett väl fungerande sätt.
Människors levnadsvillkor
Du kan på ett enkelt sätt förklara hur konsekvenser av en naturkatastrof kan se olika ut beroende på var i världen den inträffar.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara hur konsekvenser av en naturkatastrof kan se olika ut beroende på var i världen den inträffar.
Du kan på ett välutvecklat sätt förklara hur konsekvenser av en naturkatastrof kan se olika ut beroende på var i världen den inträffar.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: