Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Foto - porträtt vt16

Skapad 2016-03-29 10:52 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 8 Bild
...

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  7-9
  Bildframställning Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Presentationer av eget bildskapande.

Konkretiserade mål

 • Kunna ta en porträttbild med olika sätt att hantera det naturliga ljuset.
 • Kunna redigera sin bild digitalt i olika versioner.
 • Kunna ord och begrepp som hör till det fototekniska området.
 • Kunna utvärdera sitt arbete.

 

Arbetssätt

 • I det här arbetsområdet kommer vi jobba med att ta porträttbilder, på dig själv eller på en kompis i gruppen som har sagt ok till det. Vi kommer att jobba i GIMP och/eller Pixlr.
 • Du ska redigera din bild på fyra sätt och därför få fem versioner:
 1. Originalbilden - utan någon redigering.
 2. Filter - En version där du använder dig av ett förinställt filter för att uttrycka en känsla.
 3. Reklambild - en version som skulle passa in i en reklamannons (justera ljus, skärpa m.m.)
 4. Text - Du ska lägga till en bildtext för att uttrycka ett budskap. Här ska du också beskära din bild på något sätt.
 5. Konstverk - En "konstnärlig" version. Känn dig fri att skapa - du ska kunna förklara hur du tänkte och hur du gjorde.
 • Vi kommer också att jobba i appen Padlet för att lära oss ord och begrepp som är relaterade till arbetsområdet.
 • Efter att du har gjort dina versioner så ska du skriva om ditt arbete. Vi kommer att jobba mycket med kunskapskrav nr 7 nedan. Vi kommer först att träna på hur  man skriver för att få näsa för kvalitét. Sedan kommer du att få göra en ny alternativt finslipa den text du börjat med.

Bedömning

Bedömning kommer att ske utifrån arbetsprocessen och slutresultatet. Arbetsprocessen är det som sker på lektionerna och slutresultatet är de färdiga versionerna av bilden som du har producerat. Bedömningen sker utifrån matrisen nedan.

 

Matriser

Bl
Kunskapskrav bild med rubriker

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

Jag har numrerat samtliga kunskapskrav och satt rubriker. Detta är för att det ska bli lättare att känna igen dem i olika planeringar. Siffrorna betyder alltså inte att något har fallit bort utan det är kunskapskrav som inte behandlas i detta arbetsområde.
E
C
A
1. Bildspråk
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
2. Teknik
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
5. Arbetsprocess
.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
6. Presentera bilder
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
7. Utvärdera
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: