Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk & Procent

Skapad 2016-03-29 11:00 i Röselidsskolan Lerum
Planering för området bråk och procent årskurs 4-6.
Grundskola 4 – 6 Matematik

Innehåll

Matriser

Ma
Lärandematris bråk & procent

Centralt innehåll

Påväg
Du kan till viss del
1
Du kan
2
Du kan med säkerhet
3
Du kan föra utvecklade samtal och resonemang och du kan med säkerhet
Procent
räkna ut en viss % av något t.ex. 25% av 400.
Rabatt
Räkna ut priset på en vara som rabatterad med t.ex. 20%.
Omvandling
växla mellan bråkform, decimalform och procentform.
Begrepp
känna till begreppen täljare, nämnare, bråk, decimal, procent och blandad form.
Beräkningar med bråk
göra additioner och subtraktioner med tal i bråkform som har samma nämnare.
Jämföra
storleksordna och jämföra tal i bråkform
Del av antal
avgöra hur stor del av ett antal.

Förmågor

Påväg
Du kan till viss del
1
Du kan
2
Du kan med säkerhet
3
Du kan föra utvecklade samtal och resonemang och du kan med säkerhet
Problemlösning
Du kam lösa enkla problem inom området på ett
Du kan till viss del lösa problem men behöver träna mer på att använda fungerande strategier och metoder
I huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder
fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder
säkert och väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder
Begrepp
Du har
viss kunskap om några geometriska begrepp men behöver träna mer på att behärska fler begrepp.
grund läggande kunskaper om geometriska begrepp
goda kunskaper om geometriska begrepp.
mycket goda kunskaper om geometriska begrepp och kan använda begreppen i flera olika sammanhang.
Metod/ strategier
Du kan välja och använda
någon enstaka metod men behöver utveckla fler metoder för att med säkerhet kunna lösa problem.
I huvudsak fungerande metoder/ strategier för att kunna lösa enklare problem.
Fungerande metoder/ strategier för att lösa olika typer av problem.
Fungerande och effektiva metoder/ strategier för att lösa olika problem i olika situationer.
uttrycksformer
Skriftligt. Du kan välja och använda
Du kan använda något sätt för att beskriva (uttrycka) hur du löst ett problem. Du har svårt att välja ett sätt på egen hand.
ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva (uttrycka) hur du löst ett problem. t.ex. rita bilder, skriva uträkningar eller symboler.
ett fungerande sätt för att beskriva (uttrycka) hur du löst ett problem. t.ex. bilder, skriva uträkningar, symboler, tabeller eller diagram.
ett fungerande och effektivt sätt för att beskriva (uttrycka) hur du löst ett problem. t.ex. bilder, skriva uträkningar eller symboler, tabeller, diagram eller grafer.
utrycksformer
Muntligt. Du kan i redovisning och samtal föra och följa matematiska resonemang på ett sätt som
Till viss del för resonemanget framåt
för resonemanget framåt
för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar resonemanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: