Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grupparbete "HÄNDER"

Skapad 2016-03-29 11:16 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 7 Slöjd

Allas lika värde. De spelar ingen roll hur man ser ut, varifrån man kommer eller vad man gillar. Vi är alla människor och vi är alla lika värda.

Innehåll

Detta kommer vi att arbeta med.

Du kommer arbete med olika tekniker i det här arbetet. Du kommer skapa händer med hjälp av broderi och maskinsömnad. Du kommer få lära dig hur olika material och tekniker kan kombineras med varandra.Du kommer att vara med och brodera på en text som handlar om budskapet i det här arbetet.

Allas händer och text kommer sedan att sys ihop till ett stort arbete och sedan hängas upp någonstans på skolan.

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Målet med arbetet

 • Skapa din egen hand som visar ett uttryck eller känsla.
 • Arbete med olika tekniker och förstå hur man kan blanda dem.
 • Kunna samtala om ditt arbete med andra.
 • Planera och genomföra ditt arbete.

Kopplingar till läroplan

 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Bedömning av arbetet

Inspirationsmaterial

-Hur mycket du låter dig inspireras av det material som finns och utvecklar till ditt eget.

Arbetsprocessen

-Hur ofta och hur utförligt du kommer med förslag på hur du ska komma framåt i ditt arbete

Tolka

-Hur väl du samtalar och diskuterar kring ditt och andras arbete om hur det ser ut och varför det ser ut som det gör. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: