Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra

Skapad 2016-03-29 11:32 i Röselidsskolan Lerum
Planering för området algebra årskurs 4-6.
Grundskola 4 – 6 Matematik

Inom området algebra kommer du att arbeta med dels det centrala innehållet och dels de fyra förmågor som ingår i ämnet matematik. Utifrån kunskaperna inom det centrala innehållet kommer du att med hjälp av förmågorna att kunna lösa olika typer av problem. Vi kommer att fokusera på en förmåga i taget och första veckan startar vi med förmågan att hantera områdesrelevanta begrep. Därefter arbetar vi vidare med förmågan att lösa problem, välja strategier/metoder. Förmågan att kommunicera och resonera kommer vi att arbeta med kontinuerligt och  på olika sätt i flera olika sammanhang. 

 

Centralt innehåll:

* Mönster och samband
* Proportionella samband 
* Algebraiska uttryck
* Obekanta tal
* Ekvationer

Förmågor: 

* Begrepp
* Metod/strategi
* Problemlösning
* Kommunikation och resonemang 

 

Mål och förmågor motsvarar de förväntande kunskaper du bör ha i slutet av skolår 6

Matriser

Ma
Lärandematris Algebra

Centralt innehåll

Påväg
Du kan till viss del
1
Du kan
2
Du kan med säkerhet
3
Du kan föra utvecklade samtal och resonemang och du kan med säkerhet
Obekanta tal
veta vad som menas med ett obekant tal och att ett obekant tal kan skrivas med bokstav t.ex. x eller y.
Uttryck
förstår och skriva algebraiska uttryck
Uttryck
räkna ut vilket värde ett uttryck har.
uttryck
skriva ett eget uttryck inom t.ex. geometri
Ekvation
lösa enkla ekvationer.
Ekvationer och uttryck
förklara vad det är för skillnad på ett okänt tal i ett uttryck och i en ekvation
Mönster
se mönster och samband samt rita ett eget mönster.
Proportionellt samband
utifrån ett mönster rita en graf eller tabell som beskriver det proportionella sambandet

Förmågor

Påväg
Du kan till viss del
1
Du kan
2
Du kan med säkerhet
3
Du kan föra utvecklade samtal och resonemang och du kan med säkerhet
Problemlösning
Du kam lösa enkla problem inom området på ett
Du kan till viss del lösa problem men behöver träna mer på att använda fungerande strategier och metoder
I huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder
fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder
säkert och väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder
Begrepp
Du har
viss kunskap om några geometriska begrepp men behöver träna mer på att behärska fler begrepp.
grund läggande kunskaper om geometriska begrepp
goda kunskaper om geometriska begrepp.
mycket goda kunskaper om geometriska begrepp och kan använda begreppen i flera olika sammanhang.
Metod/ strategier
Du kan välja och använda
någon enstaka metod men behöver utveckla fler metoder för att med säkerhet kunna lösa problem.
I huvudsak fungerande metoder/ strategier för att kunna lösa enklare problem.
Fungerande metoder/ strategier för att lösa olika typer av problem.
Fungerande och effektiva metoder/ strategier för att lösa olika problem i olika situationer.
uttrycksformer
Skriftligt. Du kan välja och använda
Du kan använda något sätt för att beskriva (uttrycka) hur du löst ett problem. Du har svårt att välja ett sätt på egen hand.
ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva (uttrycka) hur du löst ett problem. t.ex. rita bilder, skriva uträkningar eller symboler.
ett fungerande sätt för att beskriva (uttrycka) hur du löst ett problem. t.ex. bilder, skriva uträkningar, symboler, tabeller eller diagram.
ett fungerande och effektivt sätt för att beskriva (uttrycka) hur du löst ett problem. t.ex. bilder, skriva uträkningar eller symboler, tabeller, diagram eller grafer.
utrycksformer
Muntligt. Du kan i redovisning och samtal föra och följa matematiska resonemang på ett sätt som
Till viss del för resonemanget framåt
för resonemanget framåt
för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar resonemanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: