Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Växter och vår närmiljö

Skapad 2016-03-29 13:52 i Pysslingen Skolor Vendelsö Hage Pysslingen
I den här planeringen kan du läsa om vad vi kommer att arbeta med i NO under veckorna 14-21.
Grundskola 3 NO (år 1-3)

Vi kommer att undersöka och lära oss mer om vårblommor, växter och träd som finns i närmiljön. Vi kommer också att samtala om material och ämnen i vår omgivning och deras påverkan på vår miljö.

Innehåll

Tid

v. 14-21

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • NO
  Syfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Vi samtalar om årstiderna och om vad som händer i naturen på våren.
Vi lär oss namnen på några vanliga vårblommor.
Vi lär oss namnen på några vanliga träd.
Vi grupperar växter efter olika egenskaper.
Vi beskriver och ger exempel på livscykler hos växter.

Vi samtalar om material och ämnen i vår omgivning, deras egenskaper och hur dessa påverkar miljön.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Arbetssätt/Förmågor

Vi kommer att:
- läsa faktatexter, se på bilder och film
- lära oss nya begrepp
- genomföra observationer och undersökningar
- analysera och diskutera i helklass och i mindre grupper
- dokumentera arbetet med text och bild

Du kommer ges möjlighet att utveckla förmågan att:
- genomföra undersökningar i biologi
- använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen
- använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning

Du kan namnen på några vanliga växter.
Du kan sortera och gruppera växterna efter olika egenskaper.
Du kan beskriva en livscykel hos en växt.
Du kan beskriva vilka egenskaper några föremål har, vad de är tillverkade av och hur de ska sorteras.

Detta bedöms genom observationer under lektionerna. Du kommer också ges möjlighet att skriftligt och muntligt visa dina kunskaper.

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 • NO   3
  Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: