Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik- former

Skapad 2016-03-29 14:08 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förståelse för olika geometriska former
Förskola

Planeringar är den karta som leder oss vidare i vårt arbete. Här beskriver vi vad vi vill ska hända, hur arbetet ska genomföras (arbetssätt och metoder) samt hur uppföljning och utvärdering ska ske. Utvärdering beskriver hur det gick och syftar till att hjälpa oss att förfina våra arbetssätt och metoder så vi når de mål som läroplanen förskriver.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

 Ge barnen en förståelse för olika geometriska former.

Träna geometriska begrepp.

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Använder oss av lådan med logiska block.

Tittar och jämför former, benämner.

Letar former i rummet. Kan vi hitta andra former?

Arbeta skapande med form, färg och material.

"Barba skön " hjälper  oss i vårt arbete.

Rim och ramsor.

 

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Barnens nyfikenhet och visat intresse driver arbetet framåt.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Arbetet utvärderas i slutet av April

Hur gick det?

Barnen fick en kunskap om och kan benämna de olika formerna med hjälp av de logiska blocken. De kunde med hjälp av sin kunskap hitta dessa former i vår vardagsmiljö. De klippte och klistrade olika figurer med utgångspunkt av de geometriska formerna.

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Vad fungerade/fungerade inte?

Hur går vi vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: