Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massa, Volym och Densitet

Skapad 2016-03-29 14:11 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Massa, Volym och Densitet
Grundskola 7 – 9 Fysik

Massa, Volym och Densitet

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik och använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 
 
 

Centralt innehåll

  • Partikelmodell för att beskriva och förklara volym och densitet
  • Systematiska undersökningar
  • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

Metod

Arbetssätt:

  • Gemensamma genomgångar
  • Laborationer

 

Veckoplanering (Med reservation för förändringar) : 

Gå igenom PP. Att rita diagram 2.1.2

Varför fryser man ofta efter ett bad 2.1.4

Problemlösning materia 2.1.9

Massa, Kan du gissa rätt vikt 2.2.10

Volym, Volymen av träkloss och vätskor 2.2.13 (obs ta med Kaplastavar)

Volymen av ett oregelbundet föremål 2.2.14 + labbrapport + kompisbedömning

 

Densitet, Hur stor är densiteten 2.2.18 

 

 

 

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:

  • ett aktivt deltagande i muntliga genomgångar och övningar.

Tidsåtgång

Arbetsområdet beräknas ta ca 2 veckor.

Bedömning

För E:

 

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.

Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

 För C:

Eleven kan samtala och diskutera och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar.

Eleven har goda kunskaper om universum uppbyggnad och utveckling och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt  god användning av fysikens begrepp modeller och teorier.

För A:

Eleven kan samtala och diskutera och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med väl utvecklade motiveringar. 

Eleven har mycket goda kunskaper om universum uppbyggnad och utveckling och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp modeller och teorier.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: