Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Hållbar utveckling

Skapad 2016-03-29 14:25 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde där både Sh och Ge ingår. De 4 klasserna i åk 6 jobbar med olika världsdelar och besöker varandras utställningar för att ta del av alla klassernas arbeten och se helheten.
Grundskola 6 Samhällskunskap Geografi

Ett ämnesområde som tar upp fördelning och användning av resurser för en rättvis och hållbar framtid.

Innehåll

Mål

Tänk om....man kunde göra världen bättre? Den här frågan grubblade man över i Rio de Janeiro 1992 då FN samlade många av världens regeringar och diskuterade miljö och utveckling och man kom fram till flera sätt att hushålla med Jordens olika resurser på ett ekologiskt riktigt sätt och även hur fattigdomen i världen skulle minskas. Detta gjordes också i New York år 2000 vid Förenta Nationernas millenniekonferens. För första gången samlades världens alla stater för att fundera över hur man tillsammans kunde påskynda den utvecklingen. Resultatet av det historiska mötet blev millenniemålen. De var överenskommelser om klara, tydliga och mätbara målsättningar som är inriktade på att avskaffa fattigdomen och lösa världens övriga stora utvecklingsproblem. Tidsgränsen för målen var år 2015. Man kom en bit på väg men inte ända fram. Nytt klimatmöte hölls i Paris 2015 och nya mål sattes till 2030. Det avtalet heter Agenda 2030. Vi måste alla hjälpa till för att nå dem.

Arbetets innehåll

Syfte:
Du ska lära dig om vad hållbar utveckling innebär och hur användandet av länders resurser kan ske. Du ska också försöka få fram ifall arbetet för ett mer hållbart samhälle i ett land tar hänsyn till de mänskliga rättigheterna.

 

Arbetssätt och redovisningsform

Arbetsgång:

Efter inledande gemensamma genomgångar och diskussioner tar ett grupparbete vid där ni får ett land tilldelat er. Det landet ska ni undersöka utifrån olika uppdrag och frågeställningar, se arbetsbeskrivning på er SO-site.

När alla klasser åk 6 är klara med sina uppdrag går vi på vernissage i varandras klassrum och lär oss om vad de fått fram.

Till sist kommer du själv få resonera kring några övergripande frågor.Kopplingar till läroplan

 • Ge  E 6
  I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Ge  E 6
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 6
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
 • Ge  E 6
  Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
 • Ge  E 6
  Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
 • Sh  E 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 6
  Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
 • Sh  E 6
  Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Visa din kunskap - Bedömning

I slutet av följande kurs ska du kunna redogöra och förstå:
    •    Frågor som rör hållbar utveckling.
    •    Olika miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
    •    Olika orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen.
    •    Hur människors levnadsvillkor i olika delar av länder kan förbättras.

     
Du kommer att bli bedömd på:
    •    Hur väl du använder källor, hittar fakta och resonerar i din grupp.
    •    Hur tydligt du och din grupp visar det ni fått fram i arbetet kring ert land
    •    Hur utförligt du resonerar i dina svar på de övergripande frågorna

Reflektion

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: