Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rövarkulans fågelprojekt

Skapad 2016-03-29 15:27 i Pysslingen Förskolor Gläntan Pysslingen
Syfte: att göra barnen uppmärksamma och urskilja olikheter mellan fåglar, upptäcka olika arter. Och en förståelse för sambandet mellan människa och fåglar.
Förskola

Vi har sett ett intresse hos barnen när det gäller fåglar. Det vill vi pedagoger fånga upp och utveckla vidare genom att: göra barnen uppmärksamma och urskilja olikheter mellan fåglar, upptäcka olika arter. Och en förståelse för sambandet mellan människa och fåglar.

Innehåll

Mål

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Målkriterier

Målkriterier: genom att se barnen ta in projektet i sin lek ex leka fåglar, involvera sina föräldrar i projektet. Att uppmärksamma att barnen lär av varandra, att de bidrar till varandras lärande.

Aktiviteter

Hur: olika aktivitet ex, skapa fåglar, titta på fåglar, forska om fåglar, lyssna till fåglar, läsa om fåglar. Ta tillvara på barnens erfarenheter och frågor och bygga projektet på det.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: