Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Lund som industristad 2016

Skapad 2016-03-29 16:12 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Ett kortprojekt för åk 8 (2 dgr)
Grundskola 8 Historia Geografi Teknik

Det är bostadsbrist i Lund och därför har Lunds stad utlyst en arkitekttävling om att rita fler lägenheter som smälter in i det centrala Lund. Du ska delta i den och lämna in ett eget bidrag.

Innehåll

Mål med kortprojektet

I projektet kommer du att bekanta dig med en del av Lunds innerstads byggnader. Med hjälp av dessa byggnader kommer du att 

- lära dig orientera i Lund centrum med hjälp av google maps

- förstå Lunds industrihistoria

- få prova på att rita byggnader i ett arkitektprogram

- tänka en hållbar framtid för Lunds innerstad

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Projektets innehåll

Under projektdagarna ska du:

 • göra en stadsvandring
 • dokumentera olika byggnader i Lund (utsatta på google maps)
 • göra en husritning i google Sketchup
 • läsa bevaringsplanen för Lund
 • presentera ditt bidrag

Instruktioner finns nedan och på projektsiten.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
 • Hi  7-9
  Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid Framväxten av det svenska välfärdssamhället.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

1. Stadsvandringen

Du ska gå en promenad i Lunds stadskärna. Via en karta i Google maps kommer du att kunna se ett antal olika byggnader som tidigare använts som industrilokaler. Orientera dig med hjälp av kartan som finns länkad på projektsiten. Tänk på att ta på dig varma kläder, mössa och vantar, ni ska vara ute länge.

Vid varje byggnad gäller följande: 

 1. Läs om vad lokalen har använts som. Det finns text och länkar vid knappnålen i Google Maps.
 2. Dokumentera byggnaden och miljön runt omkring med genom att fotografera omgivningen. Ta också ett gruppfoto av er alla framför byggnaden.
 3. Gör några anteckningar om vilket plats ni är på om vilken byggnad ni ser.

2. Ritningen

Nu är det dags att göra ritningen till din ombyggnad.

 1. Välj ut en av de miljöer ni såg, under er stadstur och plocka fram fotografiet från denna.
 2. Börja med att rita av din valda byggnad som en 3D byggnad, i programmet Sketchup.
 3. Gör sedan din förändring, alla väggar ska finnas, men en av fasaderna ska du ha jobbat extra med så att den passar in i resten av den befintliga miljön.
 4. Läs i bevaringsprogrammet för Lunds stad på Lunds kommuns hemsida, om ditt kvarter och vad som gäller för den miljön. Så du kan hålla dig till vad som är bestämt. 

Ett avsteg från bevaringsprogrammet får du göra och det är att du får, om det finns plats göra en tillbyggnad.

3. Presentationen

Allt arbete görs  19-20 april

Redovisning på em 20 april blir att allas byggnader i SketchUp visas från din egen dataskärm under en vernissage i klassen.

Vidare redovisning blir sedan en lite mer utvecklad presentation på kommande SO-lektioner: Till ditt bidrag ska du då blandannat skriva en förklarande text, som beskriver var din byggnad ligger och hur du har tänkt.

 1. Använd Pages.

 2. Beskriv hur du har tänkt för att din tillbyggnad ska passa in bland de andra byggnaderna och den kringliggande miljön.

 3. Berätta hur du har förhållit dig till bevaringsreglerna.

 4. Infoga foton på byggnaden och bilder från din SketchUp-ritning i dokumentet. Tänk på layouten!

 5. Exportera dokumentet till en pdf-fil.

Visa din kunskap - Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • Ge  C 9
  Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt
 • Ge  C 9
  Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
 • Hi  C 9
  Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
 • Hi  C 9
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Reflektion

Du har nu arbetat två hela dagar med Lund som industristad, vårens första kortprojekt. 

 • Vad lärde du dig?
 • Vad kunde gjort projektet ännu bättre?
 • På vilket sätt kan Lund ha nytta av ditt bidrag?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: