Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spårdetektiver

Skapad 2016-03-30 09:09 i Högbergets förskola Ludvika
Under vinter har vi upptäckt tillsammans med barnen olika typ av spår från djur som bor i skogen.
Förskola

På avdelningar har vi 22 barn mellan 3-6 år som är väldigt nyfikna och vill upptäcka saker på egen hand.

Varje onsdag har vi skogens utflykt som är väldig uppskattad för barnen och det gör vi året runt. Så under vinter tiden när snö täcker marken har vi tillsammans med barnen fråga sätta oss om vilka spår och vilka tassar och vilka djur passar viss tassa. Så vi bestämde oss att bli detektiver och spinna vidare med hjälp av internet.

Innehåll

SYFTE

 

Vi vill undersöka vilka spår hittar vi i skogen och vilka djur tillhör dem, för att barnen uppskattar vilka djur bor i skogen.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

MÅL UR LÄROPLANEN - Barns inflytande


Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

MÅL UR LÄROPLANEN - Utveckling & lärande SPRÅKMÅL

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

METOD

 

Vi går till skogen tillsammans och uppmärksamma spår som vi hittar och föreställer oss frågor om vilket djur kunde vara? Det var stor eller liten? vilken ritning han har tagit ? osv

Med frågeställning vi vill gör att barnen mer intresserat och jobba som detektiver.

I förskolan försöker hittar vi en modell av spår och rita av som passar varje barn och ställer upp bilder  på vägen i vår trä.

Vi räknar för att hitta rådjur spår, hund spår och skogsmöss spår.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi dokumentera varje gång som vi är i skogen genom att ta bilderna, både med spår och med gruppen ställas upp vid träden på vägen, samt gör modeller av spår som vi rita med kritor om barnen är intresserat och göra sina egna spår.

UPPLÄGG

Vi jobbar från januari till mars 2016, ungefär 10 veckor tills vi har snö på marken och hittar fotspår.

Till avslutning ska vi prata med barnen om tema och vad har dem lär sig och vad tycker dem och det var roligt eller inte. Vi skriver en utvärdering blogg med kommentarer om detta tema.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: