Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden klass 6

Skapad 2016-03-30 09:26 i Gamla Förslöv F-6 Båstad
Pedagogisk planering om Vasatiden.
Grundskola 6 Historia

På vilka sätt förändrade Gustav Vasa Sverige och vilka spår finns kvar i dag?

 

Innehåll

Tidsperiod

februari och mars 2016

Syfte

Du visar att du har förmåga at
Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer (HI)
Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap (HI)
Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. (H)
Söka information från olika källor och värdera dessa (SV)

Centralt innehåll

 

Den svenska statens framväxande och organisation (HI)

Vad historiska källor kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Jämfört med idag. (HI)

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang. (HI)

Informationssökning i olika medier och källor. (SV)

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet i ett källkritiskt förhållningssätt. (SV)

 

Konkretisering av mål

Vi tränar på att se vad Gustav Vasa gjorde och hur han påverkade uppbyggnaden av staten Sverige samt vad han gjort som påverkar oss än idag.

Undervisning - så här gör vi

Du kommer genom lektioner, film klipp, diskussioner, läsning av olika typer av texter kommer vi att söka svar på följande frågeställningar

 • Hur såg maktstrukturen i Sverige ut under 1500-talet?
 • Hur formades centralmakten Sverige?
 • Vad innebar reformationen för Sverige?
 • Vilka spår kan vi se av samhällsutvecklingen under Vasa tiden?
 • Du kommer också att läsa och söka fakta om adel, präster, borgare och bönder under Vasatiden i olika typer av källor för att träna din förmåga att använda dig av olika typer av historiska källor. Du kommer i diskussioner och text skrivning att träna din förmåga att arbeta källkritiskt och att använda historiska begrepp.

Bedömning - dessa förmågor kommer att bedömas

 • kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
 • förmåga att resonera om hur Gustav Vasa har påverkat Sveriges utveckling och vilka spår vi kan se av det i dag.
 • förmåga att använda begrepp, historiskt källmaterial, sammanställa informationen och arbeta källkritiskt

Redovisning - Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder genom att skriftligt läxförhör.
 • förmåga att resonera om hur Gustav Vasa har påverkat Sveriges utveckling och vilka spår vi kan se av det i dag genom att besvara våra gemensamma frågeställningar.
 • förmåga att använda begrepp, historiskt källmaterial, sammanställa informationen och arbeta källkritiskt genom att skriva en faktatext om hur adel, präster,borgare och bönder levde under Gustav Vasas tid.

Matriser

Hi
Vasatiden klass 6

Matris - Vasatiden klass 6

Träna mer
Grundläggande kvalitet
Högre kvalitet
Utmärkt kvalitet
Dina kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Du är på väg att förstå Gustav Vasas betydelse för staten Sveriges bildande och framväxt
Du har grundläggande kunskaper om Gustav Vasas betydelse för staten Sveriges bildande och framväxt.
Du har goda kunskaper om Gustav Vasas betydelse för staten Sveriges bildande och framväxt.
Du har mycket goda kunskaper om Gustav Vasas betydelse för staten Sveriges bildande och framväxt
Din förmåga att visa hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid och motivera ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Med stöd kan du på ett enkelt sätt visa och resonera om hur Gustav Vasa och det han gjorde påverkar oss i dag.
Du kan på ett enkelt sätt visa och resonera om hur Gustav Vasa och det han gjorde påverkar oss i dag.
Du kan på ett utvecklat sätt visa och resonera om hur Gustav Vasa och det han gjorde påverkar oss i dag.
Du kan på ett välutvecklat sätt visa och resonera om hur Gustav Vasa och det han gjorde påverkar oss i dag.
Din förmåga att använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor.
Med stöd använder du historiskt källmaterial för att undersöka och dra enkla slutsatser om hur adel, präster, borgare och bönder levde under Gustav Vasas tid.
Du använder historiskt källmaterial för att undersöka och dra enkla slutsatser om hur adel, präster, borgare och bönder levde under Gustav Vasas tid.
Du använder historiskt källmaterial för att undersöka och dra utvecklade slutsatser om hur adel, präster, borgare och bönder levde under Gustav Vasas tid.
Du använder historiskt källmaterial för att undersöka och dra väl utvecklade slutsatser om hur adel, präster, borgare och bönder levde under Gustav Vasas tid.
Din förmåga att använda historiska begrepp
Du kan ännu inte använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett i relativt fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.
Din förmåga att tolka och visa spår av historien i vår tid
Du kan med vuxenstöd visa vilka spår av Gustav Vasa och Vasatiden man kan se i vårt samhälle idag.
Du kan ge exempel på något spår av Gustav Vasa och Vasatiden som man kan se i vårt samhälle idag.
Du kan ge flera exempel på spår av Gustav Vasa och Vasatiden som man kan se i vårt samhälle idag samt förklara/tolka hur spåren har med Vasatiden att göra.
Du kan ge flera exempel på spår av Gustav Vasa och Vasatiden man kan se i vårt samhälle idag samt ge en utvecklad förklaring/tolkning på hur spåren har med Vasatiden att göra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: