Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: Kalla kriget vt16

Skapad 2016-03-30 09:49 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Kalla kriget
Grundskola 7 – 9 Historia
...

Innehåll

Syfte

De strävansmål som planeringen har utgått ifrån.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.
 • Hi  7-9
  Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).
 • Hi  7-9
  Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Konkretiserade mål

Du ska träna din förmåga:

 • använda kunskaper om kalla kriget och efterkrigstiden. Detta gör du genom att föra olika resonemang. (Orsaker, konsekvenser, människans levnadsvillkor) 
 • använda historiska kunskaper för att förstå historiska utvecklingslinjer (T.ex. hur olika tidsperioder/händelser hänger ihop) 

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 9
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
 • Hi  E 9
  Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
 • Hi  E 9
  Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
 • Hi  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
 • Hi  E 9
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Undervisningen

Arbetsområdet inleds med vi arbetar med kalla krigets huvuddrag. Vi jobbar med uppgifter, genomgångar.

Var noga med att jobba målinriktat och visa vad ni går för under hela arbetet genom att be om respons och jobba med att ge respons till varandra.

Bedömning

I detta arbetsområde kommer jag att bedöma:

- hur du använder dina kunskaper för att resonera om orsaker till och konsekvenser av förändringar.

Tänk på att lyfta fram olika typer av orsaker (växla perspektiv) och på att dina resonemang måste vara underbyggda av fakta (använd historiska exempel). För att nå den högsta nivån ska du till exempel kunna förklara hur orsaker hänger ihop och hur de förstärker varandra. 

Tänk även på att resonera kring konsekvenser av samhällsförändringar och levnadsvillkor, samt hur människor påverkas av den tid de lever i. Tänk på att försöka dra slutsatser och vända och vrida på ämnet. 

- din förmåga att beskriva samband mellan olika tidsperioder och händelser (förklara hur "allt" hänger ihop) 

 - din förmåga att resonera kring hur historia kan användas för olika syften. 

Matriser

Hi
kalla

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om historia
Orsaker och konsekvenser: Tänk på att föra olika resonemang och att underbygga.
Du visar historiska kunskaper genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor.
Du visar historiska kunskaper genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor.
Du visar historiska kunskaper genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor.
Beskriva samband
Tänk på att beskriva samband mellan olika tidsperioder och händelser.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer och beskriver och förklarar enkla samband. Du motiverar dina resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer och beskriver och förklarar delvis komplicerade samband. Du motiverar dina resonemang med relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer och beskriver och förklarar mer komplicerade samband. Du motiverar dina resonemang med väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Historiebruk
Förklara hur historia kan användas för OLIKA syften. Tänk på att motivera ditt svar.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas för olika syften.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas för olika syften.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas för olika syften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: